Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Projektledare, Koncernstab kommunikation/Enheten för SDV, Lund

Gör skillnad. Varje dag.
Koncernstab kommunikations uppdrag är att med professionella kommunikationsinsatser bidra till att stärka Region Skånes varumärke samt till förverkligande av verksamhetsmål, politiska beslut och vision.

Arbetsuppgifter

OBS! Denna annons vänder sig enbart till personer med pågående anställning i Region Skåne.

Projektledaren ska ansvara för evenemang, informationsmöten och utställningar inför och under införandet av Skånes Digitala Vårdsystem. En del av evenemangen och mötena är interna medan andra är externa och sker i vissa fall i samarbete med andra aktörer. Arbetsuppgifterna är på såväl strategisk som operativ nivå. Det innebär att projektledaren ansvarar för både framtagande av genomtänkta koncept och produktion för att stötta införandet av SDV. I uppdraget ingår att avropa och knyta avtal med evenemangsbyråer i de fall det är aktuellt. Evenemangen handlar om allt från informationsmöten och utställningar internt i Region Skåne till externa evenemang för beslutsfattare och politiker. Förutom att vara en drivande projektledare ska du också ansvara för kontakter med olika samarbetspartners samt agera samordnare mellan olika avdelningar som är involverade. I rollen ingår att skriva om SDV i sociala medier samt hantering av profilprodukter. Arbetet utförs i nära samarbete med det kommunikationsteam som du ingår i och som består av tre medarbetare med ansvar för både intern och extern kommunikation.

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant utbildning inom media, kommunikation eller marknadsföring. Du har mer än fem års erfarenhet från offentlig verksamhet som projektledare inom evenemang och utställningar, både interna och externa samt från strategisk planering till produktion. Vidare har du flerårig erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer inom mötes- och evenemangsindustrin samt erfarenhet av och ansvar för avtal med leverantörer inom evenemang. Erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och kommunikation kring evenemang i sociala medier är meriterande.

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.