Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Överläkare (Lus) till Bup Skånes regionala traumamottagning i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne har cirka 600 medarbetare och är organiserad i två verksamhetsområden: Bup regional heldygnsvård och specialteam samt Bup regional öppenvård. Verksamhetsområde (VO) regional heldygnsvård och specialteam består av akutavdelningen med elva platser och cirka sju dagars medelvårdtid, och vårdavdelningen med tio vårdplatser och cirka 4-6 veckors medelvårdtid, samt Velandergården som är en integrerad högstadieskola med elva platser varav fyra räknas som heldygnsvård. Dessutom ingår Bup Skånes regionala team för psykos, ätstörning, krigs- och tortyrskadade och könsidentitet.

Vi söker nu en andra överläkare till Bup Skånes regionala traumamottagning i Malmö, då vi under hösten breddat mottagningens uppdrag, som framgent kommer att ta emot fler patienter.

Bup Skånes traumateam är ett specialistteam med regionalt uppdrag och har sedan 1998 arbetat med svårt traumatiserade barn och ungdomar som flytt krig, tortyr och förföljelse. Uppdraget har under hösten 2019 utvidgats och avser nu barn- och ungdomar med komplexa posttraumatiska tillstånd oavsett traumabakgrund, det vill säga både barn som flytt och de som traumatiserats på annat sätt. I samband med detta har Region Skåne utnämnts till modellregion för det nationella kunskapscentret Barnafrids projekt #traumapåkartan.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta på Bup:s traumateam på halvtid, den andra halvtiden i tjänsten är förlagd till annan enhet inom Bup Skåne, där vi avseende placering gärna tar hänsyn till dina önskemål. Du ingår även i bakjourslinjen. Du leder vården medicinskt tillsammans med din överläkarläkarkollega och samverkan med andra professioner är viktig.

- Att få delta i rehabiliteringen av barn och ungdomar som utsatts för sådant de aldrig borde ha varit med är väldigt meningsfullt och spännande. Som läkare ställs jag inför skiftande uppgifter och behöver använda mig själv på många olika sätt. I grunden och i det lilla är detta ett slags fredsarbete - vi bryter cykeln av våld. Det är krävande på många sätt och för att lyckas behövs ett team som arbetar bra tillsammans. Att se barn och familjer återhämta sig från det allra värsta är fantastiskt, berättar Björn Ramel, överläkare.

Utöver att behandla patienter från hela Skåne med svår posttraumatisk stress erbjuder teamet konsultationer till övriga Bup öppenvårdsteam i Region Skåne och utbildningsinsatser mot olika samarbetspartners. På mottagning trauma arbetar fysioterapeuter, kuratorer, en läkare, en medicinsk sekreterare och psykologer. Flera medarbetare har forskningserfarenhet och nationella uppdrag. Arbetssättet är tvärprofessionellt och inkluderar samarbete med vårdgrannar, i första hand heldygnsvården. Dessutom sker regelbundet samverkan med andra aktörer runt barnet och familjen som socialtjänst, skola, boende, god man och så vidare.

Du medverkar i bedömningar, utredningar, behandlingar och uppföljningar av komplexa posttraumatiska stressreaktioner. Konkret kommer du bland annat att granska remisser, göra suicidbedömningar, värdera indikation för och följa upp läkemedel, delta i teamkonferenser, göra somatiska undersökningar inklusive vid tortyrmisstanke. I mån av utrymme finns möjlighet att bedriva traumafokuserad psykoterapi. Som ny medarbetare hos oss blir du tilldelad en mentor för råd och stöd i det dagliga arbetet. Teamet har regelbunden handledning. Verksamhetsområdet har regelbundna föreläsningar inom det barnpsykiatriska kunskapsområdet.

Kvalifikationer

Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri alternativt vuxenpsykiatri.
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens.
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde.
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
- Forskningserfarenhet välkomnas.

Du som söker trivs med och bidrar till ett bra teamarbete samt har förmåga att skapa goda relationer och möten, även gentemot våra vårdgrannar. Du är flexibel och trygg i din yrkesroll för att med ett lugn kunna hantera komplexa och ibland akuta situationer som kan uppstå och kan fatta såväl stora som små beslut. Bup:s traumateam är en uppskattad placering för utbildningsläkare på alla nivåer, så du måste tycka att det är roligt att handleda! Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.