Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Överläkare (Lus) till Bup Skånes regionala akutavdelning i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne har cirka 600 medarbetare och är organiserad i två verksamhetsområden: Bup regional heldygnsvård och specialteam samt Bup regional öppenvård. Verksamhetsområde (VO) regional heldygnsvård och specialteam består av akutavdelningen med elva platser och cirka sju dagars medelvårdtid, och vårdavdelningen med tio vårdplatser och cirka 4-6 veckors medelvårdtid, samt Velandergården som är en integrerad högstadieskola med elva platser varav fyra räknas som heldygnsvård. Dessutom ingår Bup Skånes regionala team för psykos, ätstörning, krigs- och tortyrskadade och könsidentitet. Inom verksamhetsområdet finns cirka 130 anställda.

Från hösten 2019 kommer alla barn - och ungdomspsykiatriska akutbedömningar i Skåne under hela dygnet vara förlagda till Malmö, där nu ett nytt barn-och ungdomspsykiatriskt akutteam är under uppbyggnad.

Vi söker nu en andra överläkare till Bup Skånes regionala akutavdelning i Malmö, då en av våra nuvarande överläkare där går vidare till nya arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta på akutavdelningen inom VO Bup regional heldygnsvård och där du även ingår i bakjourslinjen.

Du leder vården medicinskt tillsammans med dina överläkarläkarkolleger i heldygnsvården och samverkan med andra professioner är viktig. Vid enheten pågår ett mångårigt kvalitetsarbete som bland annat lett till ett kraftigt minskat behov av tvångsåtgärder i samband med psykiatrisk tvångsvård. På akutavdelningen erbjuder vi idag bland mycket annat brukarstyrda inläggningar och ett DBT-spår med färdighetsträning i heldygnsvården.

Kvalifikationer

Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri alternativt vuxenpsykiatri.

- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens.

- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde.

- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.

- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Arbetet i vår akutverksamhet kan se olika ut från dag till dag, och kan kräva både flexibilitet och stabilitet. Du som söker trivs med och bidrar till ett bra teamarbete samt har förmåga att skapa goda relationer och möten, även gentemot våra vårdgrannar. Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta såväl stora som små beslut. Bup:s akutverksamhet i Malmö är en uppskattad placering för utbildningsläkare på alla nivåer, så du måste tycka att det är roligt att handleda! Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.