Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Överläkare (LUS) till arytmisektionen, hjärtmedicin i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Kardiologin i Lund utgör en stor och viktig del av hjärtsjukvården på Sus. Verksamheten består av två vårdavdelningar och en hjärtintensivenhet, tre öppenvårdsmottagningar samt laboratorier för ekokardiografi, elfys, hemodynamik koronarangiografi/PCI samt pacemakeroperationer. På vårdavdelningarna och på mottagningarna är kardiologin profilerad i tre flöden; kranskärl, arytmi samt hjärtsvikt och klaff. I sistnämnda ingår hjärttransplantationsverksamhet, PAH och GUCH. Kardiologin bemannar fyra jourlinjer och ingår även i akut- och internmedicins jourverksamhet.

Läkarbemanningen består av specialistkompetenta kardiologer och därtill ett varierande antal ST-läkare från den egna och andra specialiteter. Dessa har placering i både Malmö och Lund.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi två överläkare till arytmisektionen, VO hjärt- och lungmedicin som tillsammans med oss vill vara med och utveckla verksamheten!
Den ena tjänsten har huvudsaklig inriktning mot invasiv elektrofysiologi men kunskap även inom deviceverksamheten är nödvändig. Den andra tjänsten har huvudsaklig inriktning mot devicekirurgi och kan beroende på kvalifikationer även innebära enhetsansvar för Lunds deviceverksamhet.

Du kommer att arbeta med direkt patientarbete och att leda och utveckla verksamheten för framtiden. Mycket av arbetet bedrivs i team med behandlande sjuksköterskor, kontaktsköterskor samt personal från andra yrkeskategorier. Inom sektionen bedrivs omfattande forskning samt en välutvecklad verksamhet med kliniska prövningar inom flera områden.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för tjänsten har du:

- Svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård
- Specialistkompetens inom kardiologi
- Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3 eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
- Utöver erhållen specialistkompetens krävs flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom kardiologi.
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde inom invasiv elektrofysiologi respektive devicekirurgi
- Erfarenhet av ledningsansvar inom sjukvården
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter
- Disputation

Vi värderar god samarbets- och organisationsförmåga samt att du är van vid att ta ansvar och egna initiativ. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.