Sista ansökningsdatum 2023-02-26

Över-/bitr. över-/specialistläkare till VE Smärtrehabilitering i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Vill du hjälpa patienter till ett bättre liv? Vill du arbeta i team på riktigt? Vill du själv utvecklas som person och läkare? Då är vi arbetsplatsen för dig!

Vi söker en kollega med klinisk basspecialitet till vår läkargrupp. Intresse för att arbeta med patienter med långvarig smärta är viktigare än vilken basspecialitet du har med dig. I dagsläget representeras, utöver smärtlindring, följande specialiteter hos oss: allmänmedicin, anestesi/intensivvård, barn- och ungdomsmedicin, infektionsmedicin, neurokirurgi, ortopedi, psykiatri och rehabiliteringsmedicin. Totalt är vi cirka 70 medarbetare varav runt 10 läkare.

På Smärtrehabilitering Lund bedriver vi bedömning, behandling och rehabilitering av långvariga smärttillstånd hos barn, ungdomar och vuxna där aktuell tjänst/tjänster gäller vård av vuxna. Verksamheten är planerad och förlagd till dagtid på vardagar. Utöver det kliniska arbetet finns också goda möjligheter att delta i utbildning och forskning.

Vi hjälper patienter till ett bättre liv genom att se helheten utifrån ett biopsykosocialt synsätt och arbetet sker i tvärprofessionella team. Vi arbetar med KBT vilket genomsyrar alla professioners arbete på kliniken. Många medarbetare genom åren har beskrivit en såväl personlig som professionell utveckling genom detta arbetssätt. Vår verksamhet har ständigt fokus på att förbättra vården för våra patienter och kan nu i samverkan med neurokirurgi och anestesi erbjuda behandling med ryggmärgsstimulering. Nytt sedan en tid är också att vi tar emot patienter för utredning av hypermobilitetsspektrumstörning.

Välkommen!

Arbetsuppgifter

Vi välkomnar nu överläkare/biträdande överläkare eller specialistläkare. På sikt ser vi gärna att du utbildar dig vidare i tilläggsspecialiteten smärtlindring.

Du kommer arbeta i team med bedömning och behandling av patienter med långvariga smärttillstånd i vår utredningsverksamhet och inom ramen för våra olika smärtrehabiliteringsprogram. Utbildning och handledning av olika professioner är en självklar del av arbetet eftersom vi är en universitetsverksamhet. Utbildningsmoment på läkarprogrammet är exempel på återkommande utbildningsinsats där flertalet av våra läkare är engagerade. Det pågår många utvecklings- och forskningsprojekt på kliniken och vi uppmuntrar att du engagerar dig både i din egen och verksamhetens utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en vilja och förmåga att dela med dig av din kompetens till andra.

För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
- specialistkompetens inom klinisk basspecialitet
- språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala

För biträdande överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare även:
- flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.

För överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare samt biträdande överläkare även:
- att du är disputerad

Vi ser det som meriterande med:
- klinisk erfarenhet av arbete i primärvård eller specialiserad vård med patienter med långvarig smärta
- erfarenhet av och intresse för teamarbete kring patienten
- erfarenhet av kvalitetsarbete eller forskning inom evidensbaserad vård
- tidigare deltagande i kurser med ämnet långvarig smärta

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet