Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Regional chefsjuksköterska till koncernkontoret i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning arbetar som stöd till Region Skånes politiska organisation och koncernledning med uppdragsarbete samt uppföljning av den samlade hälso- och sjukvården. Många hos oss arbetar som hälso- och sjukvårdsstrateger men vi har också apotekare som arbetar som läkemedelsstrateger, läkare som arbetar med medicinsk rådgivning samt handläggare.

Till vår avdelning hör dels enheter för smittskydd och vårdhygien och Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), dels enheter för kvalitetsutveckling, läkemedelsstyrning, kunskapsstyrning och metodutveckling, uppdragsstyrning, tandvårdsstyrning samt patientnära frågor.

Under de närmaste åren har vi fokus på att utveckla den strategiska kunskapsstyrningen, ta fram en framtidsplan för hälsosystemet och tillsammans med förvaltningarna stärka produktionsstyrningen.

Arbetsuppgifter

Som regional chefsjuksköterska utvecklar och följer du upp vårt strategiska patientsäkerhetsarbete i samverkan med regional chefläkare och förvaltningarna. Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. I en nära framtid där den demografiska utvecklingen leder till att färre ska vårda fler, är involvering och delaktighet från invånare och patienter central. Som regional chefsjuksköterska är du en nyckelperson i arbetet med att förbättra invånare och patienters upplevelse av hälso- och sjukvården i Region Skåne, och i att säkerställa att patient-och invånarperspektivet blir vägledande i utvecklingen av framtidens hälsosystem.

I uppdraget ingår även att tillsammans med befintliga nätverk utveckla sjuksköterskans professionella roll i teamet runt patienten för en god, säker och personcentrerad vård. Vidare leder du nätverket för chefsjuksköterskor i Region Skåne med fokus på evidensbaserad omvårdnad och att skapa förutsättningar för förvaltningarna att samverka och utveckla metoder för implementering av befintlig och ny evidens inom området. Du medverkar i relevanta mötesplatser såväl regionalt, nationellt, som internationellt inom omvårdnad och patientsäkerhet, samt bidrar till att skapa forum för dialog och spridning av kunskap inom området. Därutöver deltar du också i utformning och implementering av regionala riktlinjer och ansvarar för att informationen, rörande patientsäkerhet, på regionövergripande webbplatser hålls aktuell. I arbetet ingår också att samordna den övergripande planen för hur sjukvårdens resurser ska samordnas. Arbetet sker i nära samverkan med regional chefläkare och de medarbetare som arbetar med vårdplatskoordinering på en övergripande nivå.

Du rapporterar direkt till Hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i dennes ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård med flerårig erfarenhet inom yrket och lägst magisterkompetens inom omvårdnad. Därtill ska du ha språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Därutöver har du har tidigare erfarenhet av patientsäkerhets- och kvalitetsarbete samt vana vid att driva förbättringsarbete.

Det är meriterande om du har chef- och ledarerfarenhet, forskningserfarenhet och tidigare erfarenhet som chefssjuksköterska. Vi ser gärna att du har arbetat på strategisk nivå och att du har en vana av att arbeta i politisk styrda organisationer. Du har en hög legitimitet och trovärdighet inom professionen, och har en god förmåga till omvärldsbevakning och vana av att arbeta proaktivt med hur förändringar i verksamhet påverkar omvårdnad och patientsäkerhet.

Som person är du strukturerad och kan hantera formella ärenden i tal och skrift. Du har en utpräglad systemsyn och god analytisk förmåga. För befattningen krävs vidare att du kan anpassa ditt arbetssätt och agera utifrån organisationens vision och värdegrund, samt att du kan ta olika perspektiv, tolka och agera utifrån förändringar och sammanhang. För att lyckas i rollen har du en stark drivkraft och stor vana vid att arbeta med komplexa system. Du är ansvarstagande med en mycket god kommunikativ och social förmåga samt har lätt för att samarbeta och skapa kontakter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.¨

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.