Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Enhetschef till område lungmedicin i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) hjärt- och lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) har verksamhet i såväl Malmö som Lund och innefattar fyra sektioner; arytmi, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt- och klaff samt lung- och allergisjukdomar. Område lungmedicin och allergologi består av öppenvårdsavdelning och slutenvårdsavdelning i både Lund och Malmö.

Enheterna i Malmö består av en mottagning för patienter med kronisk lungsjukdom, en forskningsenhet samt en vårdavdelning med 22 vårdplatser där även en interventionsenhet ingår med verksamhet fyra dagar i veckan. Vi är drygt 75 medarbetare och teamen består av undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, kurator, sjuksköterskor och läkare som i nära samarbete arbetar för våra patienter.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu dig som på ett engagerat sätt vill leda medarbetare och verksamhet framåt i ett delat ledarskap på våra två enheter i Malmö.

Som enhetschef har du tillsammans med din kollega ett övergripande ledningsansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Vidare ansvarar du för att leda vård och omvårdnad inom enheten så att en god kvalitet uppnås.

Du som söker brinner för att driva utvecklingen framåt med fokus på patienter och medarbetare. Tillsammans med din kollega arbetar du mot de mål som finns uppsatta för verksamheten och motiverar samt engagerar enhetens medarbetare med ett drivande och närvarande ledarskap. Vi uppmuntrar ett arbetssätt som är kreativt, där du som enhetschef involverar och tar tillvara på kompetensen hos de olika professionerna i din verksamhet. Genom ditt ledarskap bidrar du till att utveckla medarbetarna med målsättning att fortsatt uppnå goda prestationer och resultat. I ett delat ledarskap ställs stora krav på tillit, prestigelöshet och en gemensam grundsyn. Det ger även stora möjligheter att stötta och komplettera varandra i det dagliga arbetet.

Du är direkt underställd områdeschefen och ingår i enhetschefsgruppen med fyra kollegor inom verksamhetsområdet. Som enhetschef har du en viktig roll i att bygga välfungerande samarbeten såväl inom som utom enheten. Du ingår även i närledningsgrupp med övriga enhetschefer, enhetsansvariga läkare, områdeschef och sektionschef, där ni tillsammans driver operativa frågor både uppåt och neråt i linjen inom lungområdet.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som enhetschef ser vi att du har erfarenhet av och förståelse för professionerna som utgör teamet kring patienten och är van vid att inkludera medicinska aspekter i beslut för verksamheten. Du har ett genuint intresse för människor och är en engagerad chef som vill fortsätta att profilera verksamheten och utveckla den framåt. I ditt ledarskap har du förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv planera och organisera samt följa upp beslut och resultat. Därtill har du en personlig mognad som gör att du kan leda med integritet, mod och värme.

Som person ser vi gärna att du har en mycket god förmåga att se helheten och att fatta och genomföra beslut. Transparens och nära samarbete är en förutsättning för att lyckas. Vi söker därför dig som har lätt för att kommunicera och en mycket god samarbetsförmåga samt för att skapa goda relationer såväl inom som utom enheten. För att lyckas i rollen är du strukturerad, tydlig och närvarande och kan styra verksamheten efter uppsatta mål. Vi ser gärna att du har kompetens gällande verksamhetsplanering med ekonomi i balans.

De formella kraven är att du som söker har en högskoleexamen, gärna inom ett vårdrelaterat yrke. Vidare ser vi det som en fördel om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom hälso-och sjukvård samt chefs- och/eller ledarskapserfarenhet, gärna från en vården. Goda IT-kunskaper och språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt vid din ledarskapsförmåga. Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.