Sista ansökningsdatum 2020-08-09 Sök jobbet

Sektionschef/specialistläkare (LUS) till VO kvinnosjukvård i Malmö och Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård har cirka 800 anställda och består av gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamheten tillhör förvaltning Skånes universitetssjukhus (Sus) och bedrivs både i Malmö och Lund med cirka 9 000 förlossningar och 115 000 öppenvårdsbesök per år. Inom VO utövas såväl basal gynekologi och obstetrik som högspecialiserad verksamhet med gynekologiskt och obstetriskt ultraljud, tumörkirurgi och vård av kvinnor med komplicerade graviditeter. Vår robotkirurgi tillhör de volym- och kvalitetsmässigt högsta i Europa. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling samt utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.

Sektion kvinnosjukvård ST omfattar idag cirka 35 läkare som tjänstgör på olika våra enheter inom verksamhetsområdet. Antalet kommer att sjunka något i takt med att ett tiotal ST-läkare blir färdiga specialister i år och i början av nästa år.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en sektionschef tillika överläkare, biträdande överläkare alternativt specialistläkare till sektionen för ST-läkare inom kvinnosjukvård. Tjänsten innefattar tjänstgöring i både Lund och Malmö, med ett närvarande chefskap på båda orter.

Som sektionschef är du läkarnas närmaste chef och har ansvar för verksamheten och dess medarbetare och ekonomi. Du har ett tätt samarbete med ST-studierektor angående planering av ST-läkarnas utbildning och deras långsiktiga schemaläggning. Du har också ansvar för randutbildande akutläkare, AT-läkare som önskat tjänstgöring hos oss samt vikarierande underläkare före AT. Tjänsten innebär även att driva förbättringsarbeten genom att systematiskt tillsammans med medarbetare analysera resultat och genomföra förbättringar. Du är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och tar ett gemensamt ansvar för hela verksamhetsområdet.

I din roll som sektionschef verkar du för att sektionen fungerar enhetligt med jämlik resursfördelning inklusive bemanning, kompetensutveckling och arbetsfördelning, allt för att säkra en jämlik vård. En av de viktigaste uppgifterna i din yrkesroll är att bygga upp struktur och innehåll i utbildningen av våra nya specialister som väljer att arbeta inom kvinnosjukvård, och därmed säkra kompetensförsörjningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor att sträva efter att se helheten, vara utvecklingsorienterade och tänka nytt i syfte att uppnå mål och goda medicinska resultat.

Ledningsarbetet beräknas utgöra cirka 30 % av tjänsten med resterande som klinisk tjänstgöring.

Kvalifikationer

Som person ser vi att du är drivande och har förmåga att få med dig medarbetarna i arbetet mot gemensamma mål. Du skapar ansvarstagande och engagemang hos dina medarbetare genom att vara kommunikativ, lyhörd och handlingskraftig. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och integritet och du är utvecklingsinriktad genom att aktivt bevaka omvärlden och se behoven på lång sikt.

För att kombinera sektionschefsrollen med specialistläkartjänst krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt:
- Specialistkompetens inom gynekologi och obstetrik.
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

För att kombinera sektionschefsrollen med biträdande överläkartjänst tillkommer även krav på:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För att kombinera sektionschefsrollen med en överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav även disputation.

Erfarenhet av ledningsarbete och/eller dokumenterad ledarskapsutbildning är meriterande.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet