Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Utvecklare Bibliotek till Region Skånes kulturförvaltning

Gör skillnad. Varje dag.

Är du utvecklingsorienterad och har erfarenhet av att initiera och stödja strategisk verksamhetsutveckling och samverkan inom folkbibliotekssektorn? Har du erfarenhet av biblioteksutveckling vad gäller demokratiutveckling och digital delaktighet? Då är du kanske den vi söker för detta långsiktiga utvecklingsuppdrag!

Tillsammans med Skånes kommuner, ett vitalt professionellt kulturliv med fria aktörer och kulturinstitutioner samt ett starkt föreningsliv har Region Skåne under lång tid bedrivit ett strategiskt kulturpolitiskt utvecklingsarbete som gör Skåne till en stark kulturregion i nationellt perspektiv. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden och har cirka 30 anställda.

Den aktuella tjänsten är placerad på enheten kultur och samhälle, en av tre enheter på Region Skånes kulturförvaltning. Enheten består i nuläget av 14 personer som tillsammans arbetar inom ett brett uppdrag med inriktning på film och rörlig bild, litteratur och serier, kulturarv och muséer, barn och unga, nationella minoriteter, digital utveckling, kultur och hälsa och folkbildning. Inom enheten finns också den regionala biblioteksverksamheten med ett team av utvecklare. Vi arbetar processinriktat i nära samspel med andra konst- och kulturområden på förvaltningen. Arbetet utförs inom ramen för regional kulturplan 2021-2024 i samarbete med många externa aktörer i regionen och nationellt.

Den regionala biblioteksverksamheten har i enlighet med bibliotekslagen i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken som är verksamma i regionen. Den regionala biblioteksverksamheten stödjer folkbibliotekens utveckling genom att exempelvis fördela utvecklingsbidrag, initiera och samordna kompetensutveckling samt erbjuda arenor och processer för kunskapsutbyte. Gemensamt lärande, metodutveckling och stöd i strategisk verksamhetsutveckling är ledord i den biblioteksutveckling som verksamheten bedriver för och i nära samarbete med folkbiblioteken. För närvarande pågår ett arbete med att revidera den regionala biblioteksplanen som ska utgöra styrdokument för verksamheten de kommande åren.

Arbetet inom ramen för folkbibliotekens demokratiuppdrag; att stärka folkbibliotekens roll, extern samverkan och verksamhet när det gäller digital kompetens, MIK (Medie- och informationskunnighet), digital delaktighet och inkludering kommer följa med in i den nya biblioteksplaneperioden. Folkbiblioteken har en viktig roll i det samlade digitaliseringsarbetet och förutsätter en bred samverkan lokalt, inom kultursektorn och med andra offentliga myndigheter och aktörer. Under de kommande åren avser också den regionala biblioteksverksamheten att växla upp vad gäller stöd till folkbiblioteken och bibliotekschefer i form av exempelvis coaching och facilitering, lokala behovsanalyser och strategiskt arbete med biblioteksplaner.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en biblioteksutvecklare som vill vara med i arbetet med att stödja och coacha folkbiblioteken i strategiska verksamhetsutvecklande processer i syfte att stärka bibliotekens förutsättningar att uppfylla bibliotekslagen. Initialt kommer arbetet gå ut på att ge fortsatt stöd till folkbibliotekens arbete med digital delaktighet och digital omställning, ett arbete som har påbörjats under den nationella satsningen "Digitalt Först med användaren i fokus" och som under pandemin har tagit ytterligare kliv. I arbetsuppgifterna ingår även att förbereda och leda möten/workshops i dialog med bibliotekschefer och bibliotekspersonal, stödja lokala processer samt initiera kompetens- och metodutveckling samt bred samverkan. I rollen förväntas du kunna identifiera och analysera övergripande behov och utmaningar samtidigt som du för dialog om konkreta lokala behov hos enskilda bibliotek. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i ett kreativt och dynamiskt team. Stort utrymme finns att själv successivt utveckla, påverka och forma innehållet i tjänsten.

Arbetsplatsen är förlagd till Malmö, men tjänsten innebär resor inom och utanför Skåne. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig med akademisk utbildning från bibliotekshögskola, Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) eller motsvarande samt någon form av utbildning och erfarenhet inom coaching och/eller ledarutveckling. Vidare har du erfarenhet av biblioteksutveckling inom folkbibliotekssektorn. Goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift, är en förutsättning för tjänsten. Vidare är det fördelaktigt om du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med bibliotekens demokratiuppdrag i en digital samtid.

Vi söker dig som är kommunikativ och lyhörd samt van att arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Du har ett konsultativt arbetssätt och förhållningssätt gentemot externa intressenter och är van vid ett periodvis högt tempo. Du är analytiskt lagd, reflekterande och arbetar systematiskt. Arbetsuppgifterna förutsätter vidare att du är flexibel, lösningsorienterad, prestigelös och har god helhetssyn. Du är skicklig i att uttrycka dig i tal och skrift, är pedagogisk samt har lätt för att knyta kontakter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.