Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sjuksköterska, natt, till område psykos i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Område psykos i Malmö/Trelleborg har som uppdrag att genom ett respektfullt bemötande ge en effektiv psykosvård för att möjliggöra ett bättre liv för människor som har psykos. Inom öppen- och slutenvården bedömer, utreder, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar vi patienter med diagnoserna schizofreni, vanföreställningssymptom, schizoaffektiva syndrom och andra tillstånd, där psykosutveckling misstänks. Hos oss erbjuder vi våra patienter psykiatriska insatser för personer som har psykosproblematik. Vi utgår från en helhetssyn kring psykisk ohälsa som bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser. Område psykos består av två öppenvårdsmottagningar och tre slutenvårdsenheter i Malmö samt en öppenvårdsmottagning i Trelleborg.

Avdelning 87 och avdelning 88 ligger inne på sjukhusområdet och har 14 respektive 13 stycken vårdplatser. Här vårdas patienter frivilligt och enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). På vardera avdelning är vi cirka 25 medarbetare och gruppen består av skötare, sjuksköterskor, läkare, sekreterare samt en kurator som har en delad tjänst mellan avdelning 87 och avdelning 88.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en sjuksk��terska som vill ingå i våra team på natten. Arbetsschemat kommer att vara förlagt på både avdelning 87 och avdelning 88.

Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har tidigare erfarenhet av psykosvård. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter samt inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga. Som sjuksköterska kommer du att ha ansvar för omvårdnaden av våra patienter samt att du kommer att delta i medicinering, bedömning, samtal och dokumentation i våra journalsystem. Hos oss sker vården i samarbete med enhetens öppenvårdsmottagningar, övriga enheter på sjukhuset och kommunen. Omvårdnadsdokumentationen sker i datasystemet Melior enligt VIPS-modellen, som står för välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet.

Hos oss erbjuder vi våra medarbetare möjlighet till att både internt och externt delta i olika föreläsningar samt utbildningar. Detta för att vi anser att det är viktigt att våra medarbetare fortlöpande utvecklas för att på så vis kunna ge en ännu bättre vård till de patienterna som söker sig till oss.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har ett intresse för psykiatri. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Har du dessutom utbildning i psykiatrisk omvårdnad och/eller erfarenhet av psykiatrisk vård ses det som mycket meriterande för tjänsten.

Vi söker dig som är flexibel, har ett positivt förhållningssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare ser du samarbete som en förutsättning för ett välfungerande arbete och att det är viktigt att patienten ska stå i centrum i det dagliga arbetet. Vi är måna om att hitta rätt person till denna tjänst och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi ett löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne. I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.