Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Enhetschef till enheten för processutveckling i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Koncernstab HR (KSHR) är en del av Region Skånes koncernkontor och har ett övergripande ansvar för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av Region Skånes personalstrategiska arbete, inklusive de IT-stöd som är knutna till HR-området. Vi är Region Skånes yttersta företrädare som arbetsgivare samt styr och samordnar vårt tvärsektoriella likabehandlingsarbete. I vårt dagliga arbete stödjer vi förvaltningarnas HR-avdelningar och gemensam servicefunktion HR utifrån ett specialistperspektiv inom olika arbetsområden, exempelvis i frågor som gäller regiongemensamma arbetssätt, tolkning av arbetsrättsliga frågor och annan rådgivning.

Arbetsuppgifter

Vill du, tillsammans med oss, leda och driva utvecklingen av Region Skånes framtida kompetensförsörjning?

Som enhetschef för processutveckling har du ansvar för verksamhet, budget och personal för en enhet med elva medarbetare. Merparten av medarbetarna är HR-strateger som arbetar inom fem olika funktionsområden: ledar-och medarbetarskap, styrning och analys, ledningsstöd, rätt kompetens och verksamhetsnära HR-stöd. Centralt i ditt uppdrag är att skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare inom respektive funktionsområde.

Du är funktionsansvarig för området rätt kompetens och är ansvarig för områdets utveckling både internt inom koncernstab HR, för Region Skåne som helhet och gentemot medborgarna. I detta arbete är kompetensförsörjningsplanen ett viktigt medel. Du har en framträdande roll i skapandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke för Sveriges femte största arbetsgivare och du frontar arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna gentemot politik och organisation. Detta innebär att du skriver fram och föredrar ärenden i beredningar och nämnder.

Du rapporterar till HR-direktören samt är medlem i HR-ledningen i Region Skåne och i ledningsgruppen för koncernstab HR. I HR-ledningen leder och driver du utvecklingen utifrån funktionsansvaret genom att du stakar ut riktningen, visar vägen och är proaktiv. Vidare samverkar du med aktörer inom såväl koncernstab HR och förvaltningsorganisation som ledningsfunktion och omvärld.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig som är en trygg och skicklig ledare med integritet och självinsikt. Ditt ledarskap är coachande och tillitsbaserat, vilket är viktigt då du leder medarbetare som är vana vid att leda sig själva och som äger sina sakområden. Du arbetar långsiktigt med att bygga en positiv arbetsplatskultur där helhetsperspektiv och ett strategiskt förhållningssätt genomsyrar ditt arbete. Vidare ser du behov och tar initiativ till samverkan både inom och utom organisationen och du drivs av en vilja att göra samhällsnytta. Du är van vid och har förmåga att leda i komplexa situationer och du har mod att utmana befintliga strukturer genom att lyfta, vända och vrida på perspektiv i syfte att optimera. Din utvecklingsorientering är stark samtidigt som du förmår vila i saker för att få grepp om helheten på en övergripande nivå. Du visar stort engagemang för de frågor du driver och du är en skicklig kommunikatör både muntligt och skriftligt.

Du som söker har högskoleexamen inom personalvetenskap eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Du har gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete från en chefsroll, gärna från en större komplex organisation, välfärdsorganisation eller politiskt styrd organisation. För att bli framgångsrik i rollen har du fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete med kompetensförsörjningsfrågor. Grundar sig den erfarenheten i arbete på ledningsnivå ser vi det som starkt meriterande. Du kan med självklarhet bära Region Skånes värderingar. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmåga och personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser