Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Strålskyddsfysiker till Strålningsfysik i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik är för södra sjukvårdsregionen. Med drygt 850 medarbetare är vi ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus (SUS) som strävar efter att bedriva förstklassig cancervård med stark koppling till forskning och utveckling i samarbete med Lunds universitet och Malmö Universitet

Strålskyddsfysiker fokuserar på tillämpning och utveckling av säker användning av strålning inom produktion, diagnostik och behandling. Vi strävar efter att använda kompetens på rätt sätt och erbjuder som ett led i detta många möjligheter till nya utmaningar, kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare. Strålningsfysik (SF) är ett område inom verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik har cirka 85 medarbetare. SF bidrar med strålningsfysikaliskt kunnande, arbete och ledarskap till förvaltningarna inom Region Skåne, det vill säga SUS (Malmö och Lund), Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) och Sund (Helsingborg, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm). SF har, förutom vid SUS, personal fast placerad i Helsingborg och Kristianstad. För Trelleborg, Landskrona, Hässleholm och Ystad finns idag sjukhusfysiker på plats en dag i veckan.

Arbetsuppgifter

Strålningsfysik söker nu en sjukhusfysiker med intresse för strålskyddsfrågor och med ambition att utveckla strålsäkerheten inom ramen för SF:s uppdrag, inom strålsäkerhet i Region Skåne med både patient- och personalfokus och med strävan efter ständiga förbättringar och effektiviseringar.

Du kommer att vara direkt underställd områdeschefen, där du också kommer att arbeta tillsammans med våra övriga två strålskyddsfysiker och våra enhetschefer. Du förväntas också bidra till strålskyddskommittéernas arbete och utveckling av dessa. Detta är viktiga arbetsgrupper, där du kommer att ha administrativt delansvar (bland annat för kallelser och protokollföring), men framför allt kommer du aktivt att arbeta med framtagning och revidering av dokument, som är viktiga för strålsäkerhetsarbetet, inte minst anpassning till ny lagstiftning. Du kommer att samarbeta med många olika personalgrupper inom regionens verksamheter och med övriga medarbetare inom SF.

Du kommer bland annat att arbeta med metoder och utrustning för personaldosmätningar, såväl persondosimetri som riktade mätningar av helkroppsdos, dos till ögats lins, fingerdos samt utvärdera resultat av sådana mätningar på ett övergripande sätt. Katastrof- och beredskapsarbete ingår i varje sjukhusfysikers uppgifter och som strålskyddsfysiker har du tillsammans med dina kollegor en ledande funktion inom detta område, fattar beslut och tar initiativ, är ansvarstagande och ser till helheten. Ansvar för strålkällor och strålskyddsinstrument är andra viktiga områden, som gränsar till detta arbete.

Utbildning av såväl studerande som regionens medarbetare i strålsäkerhet är en viktig arbetsuppgift, liksom kontinuerlig informationsspridning.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med kompetenta medarbetare och en högspecialiserad verksamhet där du förväntas att aktivt påverka och forma framtiden, samtidigt som du får möjlighet att utbilda och utveckla dig själv. Du kommer huvudsakligen att vara placerad vid SUS i Malmö, men kommer också att vara verksam inom andra delar av Region Skåne.

Kvalifikationer

Vi söker nu dig som har god kommunikationsförmåga, både i tal och i skrift, samt förmåga att planera, delegera och följa upp. Din roll är att coacha och utveckla dina medarbetare, samt organisera verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Du är resultat- och målinriktad och arbetar långsiktigt samt har god förmåga att hantera och lösa konflikter när så krävs. I din roll vågar du ta ställning och beslut i viktiga frågor och agerar utifrån ett arbetsgivarperspektiv. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att kunna prioritera och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv samt arbeta aktivt för gott samarbete med samtliga medarbetare.

Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

För att vara behörig för tjänsten krävs det att du har en avslutad utbildning på universitet som legitimerad sjukhusfysiker samt har B-körkort. Det är meriterande med mångårig erfarenhet av strålsäkerhetsarbete (eller relaterat forskningsarbete), eftersom vi ser att sökanden bör kunna uppfylla kraven för strålsäkerhetsexpert i vår kommande strålsäkerhetsorganisation. Genomförd ses forskarutbildning ses som meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av hälso- och sjukvårdens IT-system.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering så varmt välkommen med din ansökan redan idag.

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har drygt 13 000 medarbetare och en omsättning om drygt 14 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.