Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Överläkare/specialistläkare (LUS) till Arbets- och miljömedicin Syd i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) är en vårdgivare med expertkunskap om hur riskfaktorer i arbets- och omgivningsmiljö påverkar människans hälsa. Vi utreder samband mellan skadlig exponering och sjukdom hos enskilda patienter. Vi arbetar även sjukdomsförebyggande genom att bedriva utbildning och forskning. Vi har ett analyslaboratorium som analyserar ämnen i arbetsmiljö eller omgivningsmiljö för att bestämma och bedöma hälsoskadlig exponering.

På AMM Syd samarbetar personal från ett antal yrkesområden inom medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga, tekniska och naturvetenskapliga specialiteter. Våra kontaktytor är andra delar av sjukvården, företagshälsovården, arbetsgivare, fackliga organisationer och myndigheter, främst inom Södra sjukvårdsregionen som är vårt upptagningsområde. Verksamhetens arbete bedrivs dels i processer och dels i arbetsgrupper som spänner över två enheter. AMM Syd har ett mycket nära samarbete med Lunds universitet. Flera av verksamhetens medarbetare är forskningsaktiva.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en överläkare alternativt specialistläkare till AMM Syd.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- Utreda patienter med arbets- eller miljörelaterade besvär.
- Svara på frågor inom det arbets- och miljömedicinska området från allmänheten, andra vårdgivare såsom företagshälsovård samt myndigheter.
- Medverka i miljömedicinska riskbedömningar tillsammans med miljöhygieniker.
- Delta i utarbetandet av yttranden till myndigheter.
- Förebygga arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att sprida kunskap om risker, till exempel genom att hålla föredrag eller utbildning, skriva artiklar och rapporter, ge rekommendationer till arbetsgivare, företagshälsovård och myndigheter samt delta i nätverk.
- Driva tillämpade kliniska projekt för arbets- eller miljömedicinska frågeställningar.

AMM Syd har ett nära samarbete med avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet vilket kan innebära möjlighet att bedriva forskning.

Kvalifikationer

För tjänst som specialistläkare krävs svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt:
- Specialistkompetens inom arbets- och miljömedicin alternativt yrkes- och miljömedicin.

För tjänst som överläkare krävs svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt:
- Specialistkompetens inom arbets- och miljömedicin alternativt yrkes- och miljömedicin.
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens.
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde.
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.
- Att du är disputerad.

För tjänstgöring som överläkare eller specialistläkare krävs även språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Då resor förekommer krävs även giltigt B-körkort för båda tjänsterna.

Du kan bedriva självständigt patientarbete och är en skicklig organisatör. Därtill kräver arbetet en välutvecklad förmåga att samarbeta och kommunicera, såväl internt som externt. Som person är du resultat-, mål- och förändringsorienterad och kan prioritera och fatta beslut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. I Medicinsk service ingår division Labmedicin samt division MT och Prehospital sjukvård. Vi är ca 2100 medarbetare i förvaltningen. Division Labmedicin har klinisk verksamhet inom områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, mikrobiologi och patologi. Vi bedriver forskning och utveckling inom våra områden och har ansvar för verksamhet på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen. Vi är ca 1350 medarbetare i divisionen.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.