Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Nyutexaminerade sjuksköterskor till akutmottagningen i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Programmet Klinisk utbildning och lärande (KUL) sjösattes våren 2017 där nyutexaminerade sjuksköterskor introducerades till akutmottagningen i Malmö. KUL-konceptet blev en stor framgång och har fortsatt med nya deltagare i september varje år! KUL- programmet börjar med en introduktion på elva veckor, du går först parvis med en KUL-kollega och därefter övergår det till ett individuellt schema. Responsen som har kommit efter några omgångar av KUL är väldigt positiva. Alla som deltagit tycker programmet är givande och att man lär sig oerhört mycket på kort tid. De nya sjuksköterskorna känner att de fasas in i arbetet och att de känt sig redo för vad som förväntas på en akutmottagning.

Nu söker vi nya kollegor, som examineras i januari 2020, till akutmottagningen i Malmö. Vi vill satsa på dig som är intresserad av och nyfiken på att växa in i akutsjukvården direkt efter utbildningen genom vårt KUL-koncept. Hos oss får du chansen att jobba på en av Sveriges största akutmottagningar.

På Malmös akutmottagning tar vi hand om cirka 220 patienter per dygn och 80 000 patienter per år. Här bedrivs högspecialiserad akutsjukvård dygnet runt genom teamarbete med undersköterskor, akutläkare, kuratorer och medicinska sekreterare. Vi är närmre 260 anställda, varav cirka 200 sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans ansvarar vi för det första, akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter inom medicin, neurologi, infektion, kirurgi, urologi och ortopedi. Under jourtid har vi även öron- näsa-halsverksamhet. Här arbetar akutläkarspecialister och specialistutbildade akutsjuksköterskor, som stadigt ökar i antal, då specialistutbildning erbjuds i akutmottagningens utbildningsplan.

Arbetsuppgifter

På akutmottagningen i Malmö finns olika stationer att arbeta på, där team blir din första anhalt. Din introduktion kommer att delas in i block såsom medicin, neurologi, kirurgi, ortopedi, samt en fördjupningsdel där du bland annat kommer att observera larm på akutrummet. Introduktionen sker de första veckorna enligt handledningsmodellen peer-learning och du kommer successivt att ta hand om fler patienter.

I blocken kommer hospiteringstillfällen att ske inom samverkande avdelningar på sjukhuset för att fördjupa inlärningen och utbyta erfarenheter. Dessutom kommer blockspecifika föreläsningar att hållas inom respektive specialitet. Introduktionen lägger stort fokus på förståelsen av patofysiologi, symtom, omvårdnad och behandling av den akut sjuka patienten, där du förväntas att aktivt söka kompletterande kunskap under arbetstid. Reflektionsträffar hålls varannan vecka med programansvarig för att stötta och ge dig som ny sjuksköterska rätt verktyg för att växa i din yrkesroll.

På akutmottagningen i Malmö har vi även en observations medicinsk avdelning (AOM), där vi har patienter som väntar på att gå hem efter fullgjord behandling. Du arbetar 38,25 timmar/vecka och anställs på kombinerad dag- och nattjänstgöring. Du arbetar två helger på fem veckor. Vi erbjuder ett schema med kvotavtal, vilket innebär att det finns möjlighet att minska veckoarbetstiden.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig som våren 2020 blir legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Är du en person som ser värdet av ett gott samarbete och som själv bidrar till detta genom glädje, ödmjukhet, flexibilitet och engagemang? Då har du goda förutsättningar för att trivas i vår verksamhet. Vi söker dig som har ett genuint intresse för akutsjukvård. Vidare vill vi att du har lätt för att ta initiativ och månar om kvalitet och patientsäkerhet. Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Då ska du inte tveka att söka redan idag!

Det är meriterande om du tidigare har arbetat som undersköterska eller arbetat inom sjukvård under studietiden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.