Sista ansökningsdatum 2019-11-25 Sök jobbet

Specialistläkare till palliativ vård och ASIH i Kristianstad

Gör skillnad. Varje dag.

Specialiserad palliativ vård och Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH) är vård för patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Målet med vården är att erbjuda patient och närstående avancerad vård såväl medicinskt som psykosocialt under dygnets alla timmar. Vården ges i hemmet alternativt på Palliativvårdsavdelningen. Patienter med behov av specialiserad palliativ vård förekommer i alla åldrar och finns inom samtliga specialiteter. ASIH kan även omfattas av andra riktade palliativa eller kurativa åtgärder, så kallade punkt- och konsultinsatser i hemmet eller inom särskilda boendeformer. Vården är läkarledd och teambaserad specialistvård. Hos oss finns cirka 70 medarbetare. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut och sekreterare. Tre team utgår från Kristianstad och inom teamen ansvarar personal för avancerad sjukvård i hemmet. Vår palliativvårdsavdelning har elva platser.

Vården bedrivs i samverkan med tre kommuner, sjukhus och övrig Primärvård.

Arbetsuppgifter

Som specialistläkare hos oss utför du medicinska insatser i patientens hem, på särskilt boende och/eller på palliativvårdsavdelningen.

I arbetet leder och deltar du aktivt i planering runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga professioner samt samverkar med andra vårdgivare. Vi erbjuder dig ett varierande arbete som präglas av nära samarbete med arbetskamrater, patienten och dess närstående. Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att aktivt delta i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.

Vår målsättning är att genom dialog med patienten kunna lindra de symtom som denne besväras av för att uppnå högsta möjliga livskvalitet. Detta innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov samt att ge stöd åt de närstående.

Vi erbjuder dig således ett utvecklande, spännande arbete där du blir en del av ett tvärprofessionellt team. Det övergripande målet för Skånes palliativa vård och ASIH är att erbjuda en likvärdig vård för alla invånare i Skåne oberoende av diagnos, ålder och bostadsort.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation och är specialistutbildad gärna inom till exempel onkologi, allmänmedicin, geriatrik, anestesiologi eller internmedicin, men alla kliniska specialiteter kan komma i fråga. Du måste trivas med teamarbete och vilja vara med och utveckla den palliativa vården. Körkort är ett krav, då vården i huvudsak bedrivs i patienternas hem. Kunskap i svenska språket motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Du har goda yrkeskunskaper, är trygg i din yrkesroll med förmåga att se patientens individuella behov. En del av arbetet innebär stöd och samtal varför du måste vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor i olika skeden. Du har ett flexibelt förhållningssätt när det kommer till att lösa arbetsdagens upplägg. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering och vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånevård Kryh bedriver akutsjukvård, planerad sjukvård, närsjukvård och primärvård på 21 vårdcentraler, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Större delen av den akuta sjukvården bedrivs på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) och på Lasarettet i Ystad. Förlossningsverksamhet och vård av för tidigt födda finns i Kristianstad och i Ystad. Hässleholm har ett närsjukhus och ett ortopedisk centrum som är landets största på höft- och knäprotesoperationer.

Förvaltningen har tre uppdrag som omfattar hela Skåne; Palliativ vård och Avancerad Sjukvård i hemmet (ASiH), Ungdomsmottagningar och Dietistverksamhet inom primärvård.

På http:// www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet