Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sjuksköterska till psykosmottagningen i Helsingborg

Gör skillnad. Varje dag.

Psykosmottagningen i Helsingborg-Ängelholm arbetar med bedömning och utredning av patienter med misstänkt psykossjukdom samt behandling och uppföljning av patienter med känd schizofreni eller andra psykossjukdomar. Vår mottagning är uppdelad och finns på två orter; Helsingborg och Ängelholm.

Mottagningen i Helsingborg är belägen på Pålsjö området i trevliga lokaler och fina omgivningar liksom mottagningen i Ängelholm som är belägen på södra sjukhusområdet. Vidare är mottagningen en mycket välfungerande och trivsam arbetsplats med kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare. Teamet som arbetar på mottagningen i Helsingborg är ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeuter, fysioterapeut och medicinsk sekreterare. Vi har ett nära samarbete med vår heldygnsavdelning som är placerad i anslutning till mottagningen i Helsingborg. Avdelningen och mottagningen har en väl inarbetad vårdkedja bestående av heldygnsvård, dagsjukvård, mellanvård och öppenvård.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som sjuksköterska på psykosmottagningen innebär ett varierat arbete i nära samarbete med andra i teamet. Vi arbetar utifrån F-ACT modellen och en viktig del är att arbeta med samverkan och att ingå som en part i integrerade arbetsformer med kommuner och andra vårdgrannar.

Du kommer att arbeta som fast vårdkontakt till ett antal patienter vilket innebär att du gör självständiga bedömningar, identifierar behov, upprättar vårdplan tillsammans med patienten, samverkar med vårdgrannar/närstående med mera. Därtill ansvarar du för läkemedelshantering, uppföljning vid farmakologisk behandling och stödsamtal utifrån patientens behov. Mötet med patienten sker antingen på mottagningen, i patientens hem eller på annan överenskommen plats. En stor del av patientbesöken sker utanför mottagningen.

NIP-teamet är ett subteam på psykosmottagningen som arbetar klinikövergripande med patienter med misstänkt nyinsjuknande i psykos och ansvarar för snabb intervention med ett kris- och förståelseperspektiv utifrån patienten och dess närstående. Som sjuksköterska ingår du i NIP-teamet och även erbjuds NIP-handledning.

Vi ser också att du medverkar i andra förekommande behandlingsinsatser på mottagningen som till exempel patientutbildning, ett exempel är IMR, Illness Managment and Recovery, och psykopedagogiska utbildningar till patienter och anhöriga. Arbetet på psykosmottagningen är intressant och spännande. Du har stort utrymme att planera och styra ditt dagliga arbete utifrån patientens behov samt har alltid dina sjuksköterskekollegor och övriga i ditt team som stöd. Som nyanställd sjuksköterska på vår mottagning erbjuds du upplärning och träffar dina blivande patienter tillsammans med dina erfarna sjuksköterskekollegor som känner patienterna väl.

Verksamheten ger dig stora möjligheter att utvecklas inom ditt arbetsområde, till exempel med såväl längre som kortare vidareutbildningar i mån av utrymme. Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs det att du har ett giltigt B-körkort då bilkörning ingår i tjänsten. Har du erfarenhet av att arbeta med psykiatriskt arbete eller om du är specialistsjuksköterska i psykiatri anses detta meriterande. Har du därtill erfarenhet av psykosvård ser vi positivt på detta.

Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi önskar att du har ett genuint intresse av att upparbeta goda och hållbara relationer med patienterna som kan sträcka sig över många år och det är en självklarhet att du arbetar återhämtningsinriktat. Som person ser du värdet av ett gott samarbete över yrkeskategorierna där du tydligt ser hur din insats bidrar till det övergripande patientperspektivet. Du bidrar till verksamheten genom en motiverande kommunikationsstil samt genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiv inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.

I denna rekrytering sker urval löpande. Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.