Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Utvecklare bibliotek till Region Skånes kulturförvaltning

Gör skillnad. Varje dag.

Är du utvecklingsorienterad, utåtriktad och kan åstadkomma resultat i samarbete med andra? Har du ett brett intresse av biblioteksfrågor samt erfarenhet av utveckling och kommunikation inom biblioteksområdet? Då kan du vara den vi söker!

I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt. Tillsammans med Skånes kommuner, bibliotek, ett vitalt professionellt kulturliv med fria aktörer och kulturinstitutioner samt ett starkt föreningsliv har Region Skåne under lång tid bedrivit ett strategiskt kulturpolitiskt utvecklingsarbete som gör Skåne till en stark kulturregion i nationellt perspektiv. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden, inom ramen för kultursamverkansmodellen och har cirka 35 personer anställda. Tjänsten är placerad på enheten kultur och samhälle, en av tre enheter på Region Skånes kulturförvaltning. Enheten har tolv medarbetare som tillsammans arbetar inom ett brett uppdrag med inriktning på film och rörlig bild, litteratur och serier, kulturarv, barn och unga, nationella minoriteter, digital utveckling och folkbildning. Inom enheten finns också den regionala biblioteksverksamheten med ett team av biblioteksutvecklare. Vi arbetar processinriktat i nära samspel med andra konst-och kulturområden på förvaltningen och i samarbete med många externa aktörer i regionen och nationellt.

Arbetsuppgifter

Den regionala biblioteksverksamheten stödjer utvecklingen på folkbiblioteken genom exempelvis utvecklingsbidrag samt att initiera och samordna kompetensutveckling så som gemensamt lärande genom forskning och kunskapsutbyte i olika nätverk. Den har också en viktig roll som förmedlare av aktuella biblioteksfrågor och att kommunicera samt sprida det utvecklingsarbete som pågår på biblioteken runt om i Skåne. De senaste två åren har den regionala biblioteksverksamheten utvecklat sitt förmedlande uppdrag med aktiv kommunikation i olika kanaler. Vi samarbetar nära folkbiblioteken, övriga bibliotekstyper, universitet och nationella aktörer såsom Kungliga Biblioteket, MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) och Kulturrådet.

Tjänsten som utvecklare är i huvudsak inriktad på att stödja och stärka biblioteken genom de olika verktyg som finns i verksamhetens uppdrag. Arbetsuppgifterna består bland annat i att handlägga utvecklingsbidrag, ansvara för utgivning av nyhetsbrev samt omvärldsbevakning i frågor som rör exempelvis tillgänglighet, mångspråk och bibliotekens demokratiuppdrag. Du förväntas identifiera och analysera övergripande behov och utmaningar för biblioteken och utifrån denna kunskap arbeta proaktivt, ta initiativ till samarbeten och rådge folkbiblioteken. Vidare kommer du att leda kommunikationsarbetet inom teamet och ansvara för att vidareutveckla den strategiska kommunikationen för att göra den regionala biblioteksverksamheten till en än mer synlig och relevant part i biblioteksutveckling. Du kommer att ingå i olika nätverk och ha utbyte med andra regionala biblioteksverksamheter samt nationella biblioteksaktörer. Personen vi söker kommer främst att samarbeta med övriga biblioteksutvecklare men även med andra områden inom enheten och på förvaltningen som helhet. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i ett kreativt och erfaret team.

Kvalifikationer

Du som söker har en akademisk utbildning, gärna inom biblioteks- och informationsvetenskap, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vidare har du bred kunskap om biblioteksområdet och gärna erfarenhet av biblioteksutveckling. Du bör ha erfarenhet från biblioteksområdet från olika infallsvinklar, nivåer och roller. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation ses som mycket meriterande. För tjänsten är det en fördel om du har särskilt intresse för tillgänglighetsfrågor och demokratifrågor inom biblioteksområdet men också för samhällsfrågor och kulturpolitiska frågor i stort. Kunskap om processledningsverktyg och metoder är ett plus.

Vi söker dig som är drivande, kommunikativ och van att arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Du kan hantera ett periodvis högt tempo och skarpa deadlines samt kan arbeta i flera parallella utvecklingsuppdrag och processer. Vidare är du strukturerad, noggrann och resultatinriktad. Du har intresse och förmåga att interagera med andra intressenter och kunskapsfält. Arbetsuppgifterna förutsätter vidare att du är flexibel, lösningsorienterad, har god helhetssyn och är analytiskt lagd. Du är skicklig och tränad i att uttrycka dig i tal och skrift, är pedagogisk samt har lätt för att knyta kontakter. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Arbetsplatsen är förlagd till Malmö, men tjänsten innebär resor inom Skåne och utanför. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.