Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Fysioterapeut till vuxenhabiliteringen i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Habiliteringen i Region Skånes arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, alla människors rätt till integritet och självbestämmande samt alla barns rätt att uttrycka sin mening.

Vuxenhabiliteringen i Malmö vänder sig till personer över 18 år som har varaktiga funktionsnedsättningar, som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsenedsättning. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi vänder oss även till närstående samt personal och assistenter. Verksamheten bedrivs i ett tvärfackligt teamarbete tillsammans med kurator, logoped, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en fysioterapeut kollega till vuxenhabiliteringens enhet i Malmö!
Här är vi 25 medarbetare som tillsammans arbetar stöttande gentemot varandra, samtidigt som vi har en god stämning på enheten. På enheten har vi respekt för varandras profession och vi finner glädje i varandras kunskap samt erfarenheter.

I rollen som fysioterapeut på vuxenhabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att du bidrar med din specifika yrkeskompetens i bedömningen av patienter på individ eller gruppnivå. Tillsammans med övriga i teamet bidrar du till en god och säker vård för patienten. Vidare arbetar du med att handleda personal och förskriva hjälpmedel. Ditt arbete utförs både av dig individuellt och i team med dina kollegor, med ett administrativt stöd från enhetens sekreterare. Arbetsuppgifterna består även av en samverkan med de närstående till patienterna, personal och andra verksamheter i samhället. Vuxenhabiliteringens fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar tillsammans för inrapportering till nationella kvalitetsregistret för uppföljningsprogrammet för personer med CP (CPUP).

Tryck på följande länk för att höra flera av våra medarbetare berätta om hur det är att arbeta inom Habiliteringen: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetarna-berattar

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut alternativt legitimerad sjukgymnast och som gärna har något års erfarenhet inom yrket. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Har du tidigare erfarenhet av arbete med vuxna som har funktionsnedsättning och av habiliteringsarbete, så ses det som meriterande för tjänsten. Vi ser även gärna att du är en van datoranvändare och har goda kunskaper i vårdadministrativa system samt Officepaketet.

Vi söker dig som ser möjligheter i en organisation i förändring, är positiv till digital utveckling samt utvecklingsarbete och kunskapsstyrning. Därutöver trivs du med tvärfackligt arbete och samverkan med olika organisationer. Som person har du en god samarbetsförmåga och flexibilitet, då arbetet innefattar både teamarbete och samverkan med andra myndigheter. Följaktligen kan du även på ett positivt sätt bemöta människor med olika behov och har en fallenhet för att prioritera i dina arbetsuppgifter. Hos oss är det av stor vikt att du är en god kommunikatör med god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift och vi ser gärna att du har en fallenhet för att se riktlinjer och arbetssätt som en stödjande ram i ditt arbete samt har förmågan att agera flexibelt inom ramen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.