Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Enhetschef till Geriatrikavdelning i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

- Vi lever allt längre, vilket gör att behovet av geriatrisk vård ökar – det är här framtidens vård finns! På vår avdelning arbetar vi med CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) som innebär att vi ser hela patientens behov, även det sociala där vi har kontakt med anhöriga. Här arbetar vi interdisciplinärt med flera yrkeskategorier i ett och samma team. Jag hoppas att du som blir vår nya chef vill ta tillvara på och fortsätta utveckla våra kompetenser, det är genom utbildning och teamarbete som vi kan ge våra patienter den bästa vården, säger Ulrika Henriksson, undersköterska på geriatrikavdelning.

Hos oss på geriatrikavdelning 31 på Skånes universitetssjukvård (Sus) i Malmö vårdas äldre personer i behov av akutgeriatrisk vård och rehabilitering. Våra patienter vårdas för multipla kroniska sjukdomar med akut försämring i funktion samt för mobilisering och rehabilitering efter fraktur. Vi har idag 20 vårdplatser och är cirka 45 medarbetare som erbjuder våra patienter den bästa möjliga vård.

Avdelningen har idag ett mycket välfungerande team och kännetecknas av en positiv anda och engagerade medarbetare. För oss är det av stor vikt att varje medarbetare får komma till sin rätt och att allas kompetens utvecklas och tas tillvara på bästa sätt. Ett led i detta är ett interdisciplinärt arbetssätt där teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, apotekare, kurator, dietist, medicinsk sekreterare och servicemedarbetare. På detta sätt hoppas vi tillsammans kunna vidareutveckla och förbättra verksamheten med nya rutiner och arbetssätt, allt för att ge patienten bästa tillgängliga vård.

Till avdelningen hör också ett regionalt kunskapscentrum geriatrik och inom verksamhetsområde (VO) geriatrik bedrivs forskning och undervisning inom det geriatriska fältet. Forskningen har en stark klinisk anknytning och vi arbetar i nära samarbete med primärvård, kommun och övriga verksamhetsområden inom Skånes universitetssjukvård.

Vi gör verkligen skillnad varje dag. Vill du också vara med? Välkommen till Geriatrikavdelning 31! På vår Instagram, @geriatriavdelning31, kan du se mer av oss.

Arbetsuppgifter

Vi välkomnar nu en lyhörd och driven enhetschef som vill fortsätta att utveckla vår verksamhet!

I rollen som enhetschef hos oss blir du närmsta chef för avdelningens sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Tjänsten innebär ansvar för ekonomi, verksamhet och personal och du rapporterar direkt till områdeschefen för VE (vårdenhet) geriatrik. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för VE geriatrik.

I din roll ligger ett fokus på att vidareutveckla den välfungerande verksamhet vi har idag, varför det är av stor vikt att du har ett engagerat och närvarande ledarskap i den dagliga verksamheten för att motivera dina medarbetare.

I uppdraget som enhetschef ligger även ett fokus på att utveckla nya former och kanaler för ett bättre och utökat samarbete med kommun och primärvård i enlighet med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och kommuner. Vårt arbetssätt bygger på ett patientnära samarbete mellan alla professioner på avdelningen och i din roll som chef blir det av vikt att arbeta för att bibehålla och vidareutveckla detta samarbete.

Om du vill veta mer om vår verksamhet är du varmt välkommen att komma och besöka oss!

Kvalifikationer

Vi söker dig som brinner för att erbjuda den bästa vården för den äldre patienten och som drivs av att hitta nya arbetssätt!

För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har högskoleutbildning inom ett vårdrelaterat yrke. Tidigare dokumenterad erfarenhet som chef eller ledare samt ledarskapsutbildning är särskilt meriterande. Har du arbetat som chef inom slutenvård är det en fördel. Vi ser det även som en fördel om du har erfarenhet av tvärprofessionellt arbetssätt. Vidare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av äldrevård, akutsjukvård och/eller slutenvård. Därtill värdesätts erfarenhet och kompetens inom förbättrings- och utvecklingsarbete.

Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift och om du har ett legitimationsyrke tillkommer krav på språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Du är trygg i din ledarroll och har förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv planera och organisera ditt arbete samt följa upp beslut och resultat. Vidare är du initiativrik med förmåga att hitta nya vägar och arbetssätt och du hanterar förändringar på ett strukturerat sätt. Vi förutsätter att alla som arbetar hos oss har ett professionellt bemötande mot patienter och kollegor samt ett genuint intresse för att arbeta med äldrevård. Det är viktigt med ett teamfokus, där du utvecklar och uppmuntrar ett välfungerande teamarbete mellan olika professioner. Du har en förmåga att se olika individers behov och på bästa sätt tillvarata och utveckla den kompetens och kraft som finns i medarbetargruppen.

Vi har en verksamhet som vi är mycket stolta över och vi vill att du som chef känner och kan bygga vidare på denna stolthet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer för tjänsten kommer att hållas 21/11 och 22/11.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.