Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sektionschefer (LUS) obstetrik sökes till VO Kvinnosjukvård, Sus, Lund och Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård? Är du en driven och engagerad ledare inom kvinnohälsa? Då kan tjänsten som sektionschef inom obstetrik vara något för dig!

Verksamhetsområde kvinnosjukvård inom Skånes universitetssjukhus har cirka 830 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamhet bedrivs både i Malmö och i Lund med cirka 5300 respektive 3700 förlossningar och 114.000 öppenvårdsbesök per år. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.

Sektionen för obstetrik har hittills varit gemensam för Lund och Malmö, men delas nu upp i två ortsspecifika områden. I verksamheten på båda orter ingår gynekologiskt och obstetriskt ultraljud, specialistmödravård, förlossning och vård av gravida med komplikationer och komplicerande sjukdomar samt eftervård efter komplicerade förlossningar. Vi samarbetar med neonatalvården på bägge orter. Högspecialiserad neonatalvård av prematura från vecka 22-0 år samt barnkirurgi och barnhjärtkirurgi med den prenatala diagnostiken och behandlingen bedrivs i Lund. Lund omfattar cirka 15 läkare och Malmö 20.

Vi erbjuder
• Ett stimulerande och spännande ledaruppdrag som chef för en sektion som håller hög kvalitet
• Ett utvecklande arbete i en högspecialiserad miljö integrerad med forskning, utbildning och utveckling
• Teamarbete i lednings- och nätverksgrupper
• En gedigen chefsintroduktion under ditt första år och möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser som Region Skåne erbjuder.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu två sektionschefer - en till vardera ort som med sitt tydliga sätt att leda kan motivera och engagera sina medarbetare att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål. Sektionscheferna kommer att arbeta i ett parledarskap, vilket ställer höga krav på förmågan att samarbeta och att hålla samman obstetriken inom hela verksamhetsområdet.

Som sektionschef fungerar du som läkarnas närmaste chef och har ansvar för den medicinska verksamheten, medarbetare i sektionen, arbetsmiljö och ekonomi. Du är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och tar ett gemensamt ansvar för hela verksamhetsområdet.

I din roll som sektionschef bidrar du till att utveckla vården inom verksamheten och stöttar aktivt uppdraget för forskning och utbildning. Du är en central person i arbetet med att skapa en jämlik vård i hela verksamheten. Därtill verkar du för en jämlik resursfördelning inklusive bemanning, kompetensutveckling och arbetsfördelning. Du är en närvarande chef som leder och coachar de enhetsansvariga läkarna. Vidare samarbetar du med de omvårdnadsansvariga områdescheferna och enhetschefer inom obstetriken. Tillsammans med områdeschef obstetrik planerar du och leder närledningsgrupperna inom obstetrik där större delen av målsättning, planering och beslut ska fattas. En av de viktigaste uppgifterna är att fortsätta bygga upp struktur och innehåll i utbildningen av våra nya specialister som väljer obstetrikspåret och därmed säkra kompetensförsörjningen.

Tjänstens huvudinnehåll är ledningsarbete med möjlighet till viss del klinisk tjänstgöring inom grundprofessionen.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig som har dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet. Du bör vara legitimerad läkare och ska då vara disputerad specialist i obstetrik och gynekologi med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du kan också ha en annan högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård med långvarig chefserfarenhet i vården, och kommer då att samverka med en disputerad medicinskt ansvarig läkare. Du ska ha språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Om du är läkare krävs förutom ovanstående även flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde. Därtill har du dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter. Som läkare kommer dina ansökningshandlingar skickas till sakkunniga.

Som person är du drivande och har förmåga att få med dig medarbetarna i arbetet mot gemensamma mål. Du skapar ansvarstagande och engagemang hos dina medarbetare genom att du är kommunikativ, lyssnande, engagerad och handlingskraftig. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och integritet. Du är utvecklingsinriktad genom att aktivt bevaka omvärlden och se behoven på lång sikt.

Vi ser det som en självklarhet att du delar Region Skånes gemensamma värderingar; vi är välkomnande, vi är drivande, och vi visar omtanke och respekt för varandra och vår omgivning.

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning om du är läkare, därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan inte bedömas).

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.