Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Utvecklare bibliotek, visstid, till Region Skånes kulturförvaltning

Gör skillnad. Varje dag.

Är du utvecklingsorienterad med erfarenhet av processledning och strategisk behovs- och kompetensinventering? Har du bred kunskap inom biblioteksområdet vad gäller digitala frågor med fokus på digital kompetens och digital delaktighet? Då är du kanske den vi söker för detta tidsbegränsade utvecklingsuppdrag!

I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt. Tillsammans med Skånes kommuner, ett vitalt professionellt kulturliv med fria aktörer och kulturinstitutioner samt ett starkt föreningsliv har Region Skåne under lång tid bedrivit ett strategiskt kulturpolitiskt utvecklingsarbete som gör Skåne till en stark kulturregion i nationellt perspektiv. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden, inom ramen för kultursamverkansmodellen och har cirka 35 personer anställda. Tjänsten är placerad på enheten kultur och samhälle, en av tre enheter på Region Skånes kulturförvaltning. Enheten har tolv medarbetare som tillsammans arbetar inom ett brett uppdrag med inriktning på film och rörlig bild, litteratur och serier, kulturarv, barn och unga, nationella minoriteter, digital utveckling och folkbildning. Inom enheten finns också den regionala biblioteksverksamheten med ett team av biblioteksutvecklare. Vi arbetar processinriktat i nära samspel med andra konst-och kulturområden på förvaltningen och i samarbete med många externa aktörer i regionen och nationellt.

Arbetsuppgifter

Den regionala biblioteksverksamheten har i uppdrag enligt bibliotekslagen att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken som är verksamma i länet. Den regionala biblioteksverksamheten stödjer folkbibliotekens utveckling genom att exempelvis fördela utvecklingsbidrag, initiera och samordna kompetensutveckling samt erbjuda arenor och processer för kunskapsutbyte. Gemensamt lärande, metodutveckling och kunskapsuppbyggnad är ledord i den biblioteksutveckling som verksamheten bedriver för och i nära samarbete med folkbiblioteken. Styrdokumentet för verksamheten är den regionala biblioteksplanen för 2017-2020 som har tagits fram i bred dialog med folkbiblioteken där ett av fyra utvecklingsområden är digitalisering med särskilt fokus på digital kompetens, MIK (Medie- och informationskunnighet), digital delaktighet och inkludering. Under de kommande åren finns stora möjligheter för den regionala biblioteksverksamheten tillsammans med folkbiblioteken att arbeta med detta centrala område i biblioteksplanen genom dels en samordnad kompetensutvecklingsinsats, dels att bistå folkbiblioteken att göra den behovsanalys som krävs för att kunna ta aktiv del i regeringens satsning ”Stärkta bibliotek”.

Nu söker vi en biblioteksutvecklare som kan förstärka våra möjligheter att stödja och coacha folkbiblioteken i behovsanalys och idégenerering i syfte att stärka bibliotekens förutsättningar att uppfylla bibliotekslagen. Då Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att i samarbete med landets regionala biblioteksverksamheter genomföra ett digitalt kompetenslyft av landets bibliotekspersonal erbjuder tjänsten också utbyte med andra regioner.

Tjänsten har sin tyngdpunkt på att vara ett stöd lokalt i bibliotekens arbete med digital delaktighet och vidareutveckling av digitala lärmiljöer. Arbetsuppgifterna består bland annat i att förbereda och leda möten/workshops, stödja lokala processer, initiera kompetensutveckling samt analysera behov och resultat. Du förväntas i rollen kunna identifiera och analysera övergripande behov och utmaningar och samtidigt som du hos de enskilda biblioteken kan föra dialog om konkreta lokala behov. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i ett kreativt och dynamiskt team.

Kvalifikationer

Du som söker har en akademisk utbildning, gärna inom biblioteks- och informationsvetenskap, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vidare har du bred kunskap om biblioteksområdet och gärna erfarenhet av biblioteksutveckling. Om du är utbildad processledare eller har tillgodogjort dig motsvarande kunskap och insikt genom konkret erfarenhet ser vi det som ett extra plus. För tjänsten är det vidare en fördel om du har kunskap om och erfarenhet av bibliotekens kunskapsuppbyggande uppdrag i en digital samtid.

Vi söker dig som är kommunikativ och lyhörd samt är van att arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Du har ett konsultativt arbetssätt och förhållningssätt gentemot externa intressenter och van vid ett periodvis högt tempo. Du är analytiskt lagd, reflekterande och arbetar systematiskt. Arbetsuppgifterna förutsätter vidare att du är flexibel, lösningsorienterad, prestigelös och har god helhetssyn. Du är skicklig och tränad i att uttrycka dig i tal och skrift, är pedagogisk samt har lätt för att knyta kontakter. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Arbetsplatsen är förlagd till Malmö, men tjänsten innebär resor inom Skåne och utanför. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.