Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Överläkare/Specialistläkare (LUS) till VO Kvinnosjukvård i Lund/Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård har cirka 650 anställda och består av gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Benign gynekologisk slutenvård inklusive kirurgi bedrivs huvudsakligen i Malmö, gynekologisk tumörkirurgi bedrivs i Lund och obstetrisk verksamhet på båda orterna. Forskning, utbildning och utvecklingsarbete är viktiga delar i vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Vi ökar nu vår bemanning för att tillgodose en bättre patientsäkerhet och arbetsmiljö, då vi inför en andra sjukhusbunden jourlinje i Lund. Vi har därför nu möjlighet att anställa specialistläkare/överläkare inom gynekologi och obstetrik i Lund och Malmö. Du som är intresserad av benign gynekologi, tumörkirurgi eller obstetrik är välkommen att söka en av de utannonserade tjänsterna!

Vi har en omfattande och varierad universitets- och regionverksamhet. Du kommer att ha möjlighet att utveckla din kompetens inom antingen avancerad benign gynekologi, tumörkirurgi eller obstetrik, samt till forskning och utvecklingsarbete. Eftersom en stor del av vår verksamhet pågår dygnet runt ingår jourtjänstgöring som en viktig och självklar del av tjänsten. Vi kan erbjuda dig en god arbetsmiljö dygnet runt.

Är du nyfiken på någon av dessa tjänster och vad det innebär att arbeta på ett stort universitetssjukhus ring gärna kontaktpersonerna nedan och fråga! Vi berättar gärna mer!

Kvalifikationer

För överläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter
- Att du är disputerad

För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
- Specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi.

För både överläkar- och specialistläkartjänst krävs språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi fäster stor vikt vid engagemang, initiativförmåga, och förmåga att bidra till ett välfungerande samarbete med såväl kollegor som patienter.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.