Sista ansökningsdatum 2020-03-02 Sök jobbet

AT-läkare till Centralsjukhuset Kristianstad

Gör skillnad. Varje dag.

Centralsjukhuset i Kristianstad är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar och över 2 000 anställda arbetar här. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ge en god bredd på utbildningen och samtidigt tillräckligt litet för att du som AT-läkare ska kunna komma till och delta aktivt. Du blir en viktig kugge i vårt hjul!

- Det som är så bra med AT i Kristianstad är att det är ett lagom stort sjukhus, tillräckligt stort för intensivvård och de flesta specialiteter med ändå lagom litet för att känna alla och få ta ett stort ansvar själv. Som AT-läkare får du ofta stå i första linjen som jour men alltid med god uppbackning. Vi har även fantastiska utbildningsdagar en gång i månaden, där vi går igenom olika specialiteter. Jag känner mig verkligen nöjd med min AT här och rekommenderar andra också att söka hit, berättar AT-läkaren Johanna Stark, som påbörjade sin AT i Kristianstad i december 2018.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu 13 AT-läkare till hösten 2020 med tillträde 1 september och 1 december! Två block har möjlighet att konverteras till 21 månaders forskar-AT.

Under 18 månader vill vi ge dig en god klinisk kompetens. Tiden som står till förfogande är fördelad i ordningen 4,5 månader opererande specialiteter, 4,5 månader internmedicin och tre månader psykiatri som alla fullgörs vid Centralsjukhuset i Kristianstad samt sex månader allmänmedicin på någon av vårdcentralerna i upptagningsområdet.

Den övergripande introduktionen och de fortlöpande teoretiska utbildningarna ges i Kristianstad. Traumautbildning, akutsjukvårdsutbildning och kurs i sjukskrivningens praktik samt olika temadagar är exempel på den kompetensutveckling vi erbjuder. Deltagande i reflektionsgrupp under AT är en obligatorisk del. Alla AT-läkare erbjuds även tre dagars internat på Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad.

För att din AT ska bli genomtänkt och välfungerande finns ett team bestående av AT-chef, övergripande studierektor och administrativt stöd till ditt förfogande. Förutom dessa finns vid varje klinik en AT-ansvarig läkare och en personlig handledare som ser till att du får en god handledning. Vår främsta uppgift under din tjänstgöring är att ge dig en god klinisk kompetens som följer målbeskrivningarna för AT-läkare. Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i sjukvården. Vi hoppas att tiden här blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation!

Mer information om hur du söker AT hittar du på: http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at
Mer information om AT och Centralsjukhuset Kristianstad hittar du på: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/CSK/Centralsjukhuset-Kristianstad/Arbeta-hos-oss/AT_i_Kristianstad/

Kvalifikationer

Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.

Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.

OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 2/3. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
* CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid. Du kan givetvis även ange ytterligare erfarenhet som du önskar åberopa.
* Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT alternativt forskar-AT i Kristianstad.
* Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag eller motsvarande.
* Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).

Vi kommer att hålla intervjuer 17-19 mars 2020.

Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två, varav ett sjukhus ska anges som förstahandsval och ett som andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Uppge minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. OBS! Om du bifogat ett rekommendationsbrev, tänk på att inte använda samma person som referens.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet