Sista ansökningsdatum 2020-03-02 Sök jobbet

AT-läkare till Lasarettet i Ystad

Gör skillnad. Varje dag.

Lasarettet i Ystad med cirka 1 000 anställda har ett brett utbud av specialiserad vård och en akutverksamhet dygnet runt. Vi är ett överskådligt sjukhus vilket underlättar samordning och kommunikation, något som utan tvekan gynnar våra patienter men som också gör att du som AT-läkare snabbt blir en i gänget. Du har nära till erfarna kollegor som ger dig det stöd du behöver på vägen mot din legitimation.

- Som AT-läkare på Lasarettet i Ystad får du en varierad placering inom kirurgi och medicin med bra introduktion. Du får handledare där du går igenom specifika diagnoser, jobbiga situationer och får feedback. Alla är väldigt trevliga och hjälpsamma och på ett mellanstort sjukhus lär man känna varandra. Jag flyttade ner från Stockholm och det var en stor förändring från storstadslivet. Ystad är en väldig fin stad med fina stränder och naturområden. Jag trivs bra väldigt bra och är glad att jag fick möjligheten att göra AT här. Jag skulle lätt rekommendera Ystad till andra blivande AT-läkare, säger AT-läkaren Carl Harris.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu åtta AT-läkare till hösten 2020 med tillträde 1 augusti och 1 december!

Under 18 månader vill vi ge dig en god klinisk kompetens. Tiden som står till förfogande är fördelad i ordningen fyra och en halv månader opererande specialiteter, fyra och en halv månader internmedicin som är förlagda till Lasarettet i Ystad. Under tre månaders psykiatritjänstgöring är du placerad i Malmö, Lund eller Ystad med placering i Kristianstad för slutenvård och jourtjänstgöring. Tjänstgöringen i allmänmedicin under sex månader gör du på någon av vårdcentralerna i upptagningsområdet kring Ystad, Skurup, Tomelilla eller Sjöbo.

I den övergripande introduktionen och de veckovisa fortlöpande teoretiska utbildningarna får du strukturerad undervisning. Därutöver arrangeras temadagar i till exempel infektioner och antibiotikaval, försäkringsmedicin med mera. Alla AT-läkare erbjuds också tre dagars internat på Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad.

För att din AT ska bli genomtänkt och välfungerande finns ett team bestående av AT-chef, övergripande studierektor och AT-samordnare till ditt förfogande. Förutom dessa finns vid varje klinik en AT-ansvarig läkare och en personlig handledare som ser till att du får en god handledning. Vår främsta uppgift under dina 18 månaders tjänstgöring är att ge dig en god klinisk kompetens som följer målbeskrivningarna för AT-läkare. Våra AT-läkare fyller en viktig funktion i sjukvården. Vi hoppas att tiden här blir så inspirerande att du gärna vill stanna kvar även efter din legitimation!

Mer information om hur du söker AT hittar du på:
http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at

Mer information om AT och Lasarettet i Ystad hittar du på:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Lasarettet_i_Ystad/Jobba_hos_oss/AT/

Kvalifikationer

Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3, svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.

Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.

OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 2/3 2020. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
* CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, verksamhet och anställningstid.
* Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT i Ystad.
* Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga utdrag från Ladok eller motsvarande.
* Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
* Uppge minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. OBS! Om du bifogat ett rekommendationsbrev, tänk på att inte använda samma person som referens.
Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Vi kommer att hålla intervjuer 13 mars 2020.

Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två, varav ett sjukhus ska anges som förstahandsval och ett som andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Uppge även i din ansökan minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju. 

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning. 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. 

Sök jobbet