Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Specialistläkare (LUS) till ätstörningsteamet, vuxenpsykiatrin, Helsingborg

Gör skillnad. Varje dag.

Psykiatri Skåne erbjuder Skånes befolkning ett samlat specialistpsykiatriskt vårdutbud inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri. Verksamheten har en gedigen anknytning till Lunds Universitet och andra lärosäten i regionen. Psykiatri Skåne har cirka 3 000 anställda.

Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Helsingborg har avdelningar, mottagningar och team i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm. Sedan den 1 januari klassas Region Skåne och Lunds universitet oss som universitetssjukvård och vi arbetar hela tiden med att öka forskningsanknytning till verksamheten. Våra specialistteam är dialektiskt beteendeteam (DBT), ätstörningsteam och neuropsykiatriskt diagnosteam (NPD).
Teamen bedriver sin verksamhet i centrala Helsingborg, bara 5 minuters promenad från bussar och tåg vid Knutpunkten.

Ätstörningsteamet startade sin verksamhet sommaren 2017 och är under ständig utveckling. Här finns stora möjligheter att påverka utformningen av teamets arbete och uppbyggnad. Inom verksamhetsområdet har vi även en vårdavdelning som inriktat sig på omhändertagande av patienter med ätstörningsproblematik. Vi har ett nära samarbete med ätstörningsenheten i Lund och vid mera omfattande behandlingsinsatser används Lunds dagvård och heldygnsvård.

Teamet är en trevlig och ambitiös arbetsgrupp med bred erfarenhet av ätstörningar. I teamet finns två specialistsjuksköterskor, en socionom med familjeinriktning, en fysioterapeut specialiserad på ätstörningar och en dietist tillgänglig på 40 procent. Nyligen blev även en specialistpsykolog anställd. För specialistteamen finns också en medicinsk sekreterare och en enhetschef som delas med DBT-teamet.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi ytterligare en specialistläkare i psykiatri, med huvuduppdrag på ätstörningsteamet som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av detta spännande arbete tillsammans med personalen.

Vi vill att du som söker tjänsten ska ha ett särskilt intresse för patienter med ätstörning och personlighetsproblematik. Teamen lägger stor vikt vid ett teamtänkande och teamarbete, men även vid att arbeta på ett familjeinriktat sätt vilket vi ser som avgörande för ett sunt tillfrisknande. Vi har ett nära samarbete med våra mottagningar och vårdgrannar. Vi handleder och utbildar och arbetar som konsulter till våra mottagningar, detta arbete kommer att utvecklas ytterligare.

Kvalifikationer

ta arbete kommer att utvecklas ytterligare.
Kvalifikationer
För tjänsten som specialistläkare krävs:
- Att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
- Specialistkompetens inom psykiatri.
- Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
- Vetenskapliga meriter är meriterande.

Vi letar efter dig som tycker om och har lätt för att samarbeta och arbeta i team. Vi vill också att du har egna idéer som kan utveckla teamet vidare. Det är bra om du har erfarenhet av vår patientgrupp men personlig lämplighet väger tyngre.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne. I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.