Sista ansökningsdatum 2020-03-02 Sök jobbet

AT-läkare till Helsingborgs lasarett

Gör skillnad. Varje dag.

Förvaltningen Skånes Sjukhus Nordväst omfattar Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Båda lasaretten kännetecknas av ett öppet och vänligt förhållningssätt i alla kontakter, både inom och utanför sjukvården.

Till hösten 2020 söker Helsingborgs lasarett 13 AT-läkare.

Arbetsuppgifter

Till Helsingborgs lasarett söker vi 13 AT-läkare (inklusive upp till 3 Forskar-AT) med tillträde 31 augusti 2020. Möjlighet till ledarskaps-AT finns vid intresse.

Tre av tjänsterna kan komma att tillsättas som forskar-AT under förutsättning att det finns tillräckligt med kvalificerade sökande. I annat fall tillsätts de som ordinära AT. Forskar-AT innebär ett aktivt forskningsarbete i sex månader utöver den kliniska tjänstgöringen. Forskningen bör vara förlagd till förvaltningen Skånes Sjukhus Nordväst och/eller Lunds universitet men forskning baserad på Sus kan också godkännas. Mer information om forskar-AT hittar du på: http://www.skane.se/organisation-politik/Jobba-hos-oss/sok-at/forskar-at/

AT-tjänstgöringen på Helsingborgs lasarett är 18 månader; nio månader på invärtesmedicin och opererande specialiteter inklusive akutverksamhet och anestesi/IVA, psykiatri tre månader och primärvård sex månader. Du roterar mellan avdelning och akutmottagning. På avdelningen tjänstgör du tillsammans med en överläkare, specialist eller erfaren ST-läkare och utför sedvanliga underläkaruppgifter under handledning.

AT-tjänstgöringen startar med introduktion. Som AT-läkare kommer du att erbjudas att åka på ett tredagars internat (Regionalt AT-ting) samt delta i STRAMA-utbildning. Vi erbjuder även utbildning i försäkringsmedicin och sjukskrivningar samt akutkurs, vilka arrangeras av Region Skåne. Under din AT-tjänstgöring arrangeras även fortlöpande föreläsningar lokalt. Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid, måndag till fredag. Viss jourtjänstgöring förekommer.

Du kan läsa mer om AT vid Helsingborgs lasarett på: http://www.helsingborgslasarett.se/forskningutbildning/attjanstgoring
Mer information om AT hittar du på: http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at

Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, rekommenderar vi att du begränsar antalet ansökningar till två, varav ett sjukhus ska anges som förstahandsval och ett som andrahandsval. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tidigare tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat.

Vi fäster stor vikt vid att du som person är engagerad, initiativrik, kommunikativ, har ledaregenskaper och kan arbeta självständigt. Lokal anknytning kan vara meriterande.

OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 2/3. Ofullständiga ansökningar beaktas inte.
Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
* CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid.
* Ett personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT hos just oss. Du som söker forskar-AT ska även motivera varför du söker en sådan tjänst.
* Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladok-utdrag eller motsvarande.
* Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
* Du som söker forskar-AT ska även bifoga ett intyg från forskningshandledaren samt uppvisa en plan för vilket projekt som ska genomföras under sex månader. Planen ska omfatta cirka fyra A4-sidor. Det är meriterande om du är anmäld som forskarstuderande vid Lunds universitet. Om du är disputerad ska du ange forskningsplan, se ovan, samt resurser för forskning.
Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Vi kommer att hålla intervjuer 12-13 mars 2020.
Intervjuerna sker i samarbete med SYLF vi eftersträvar schysst rekrytering. En representant från SYLF kommer att sitta med vid intervjun och vara tillgänglig för dina frågor efter intervjun.

Vi behandlar ansökningar löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Uppge även i din ansökan minst två referenspersoner som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring. Om du ej har klinisk erfarenhet, ange personer som kan bedöma dig i en annan arbetstagarroll. Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Sök jobbet