Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Strålskyddsfysiker till strålningsfysik i Lund och Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik är med drygt 850 medarbetare ett av de största verksamhetsområdena inom Skånes universitetssjukhus (Sus). Vår vision är att bedriva förstklassig cancervård med stark koppling till forskning och utveckling i samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet.

Som strålskyddsfysiker fokuserar du på tillämpning och utveckling av säker användning av strålning inom produktion, diagnostik och behandling. Vi strävar efter att använda kompetens på rätt sätt och erbjuder som ett led i detta många möjligheter till nya utmaningar, kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare. Strålningsfysik (SF) är ett område inom verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik och har cirka 90 medarbetare. SF bidrar med strålningsfysikaliskt kunnande, arbete och ledarskap till förvaltningarna inom Region Skåne.

Arbetsuppgifter

Strålningsfysik söker nu en sjukhusfysiker med intresse för strålskyddsfrågor och med ambition att utveckla strålsäkerheten inom ramen för SF:s uppdrag, inom strålsäkerhet i Region Skåne med både patient- och personalfokus och med strävan efter ständiga förbättringar och effektiviseringar.

Du kommer att vara direkt underställd områdeschefen, där du också kommer att arbeta tillsammans med våra övriga två strålskyddsfysiker och våra enhetschefer. Du förväntas också bidra till strålsäkerhetskommittéernas arbete och utveckling av dessa. Detta är viktiga arbetsgrupper, där du kommer att ha administrativt delansvar (bland annat för kallelser och protokollföring), men framför allt kommer du aktivt att arbeta med framtagning och revidering av dokument, som är viktiga för strålsäkerhetsarbetet, inte minst anpassning till ny lagstiftning. Du kommer att samarbeta med många olika personalgrupper inom regionens verksamheter och med övriga medarbetare inom SF.

Du kommer bland annat att arbeta med metoder och utrustning för personaldosmätningar, såväl persondosimetri som riktade mätningar av helkroppsdos, dos till ögats lins, fingerdos samt utvärdera resultat av sådana mätningar på ett övergripande sätt. Katastrof- och beredskapsarbete ingår i varje sjukhusfysikers arbete. Som strålskyddsfysiker har du tillsammans med dina kollegor en ledande funktion inom detta område där du fattar beslut och tar initiativ, är ansvarstagande och ser till helheten. Ansvar för strålkällor och strålskyddsinstrument är andra viktiga områden, som gränsar till detta arbete.

Utbildning av såväl studerande som regionens medarbetare i strålsäkerhet är en viktig arbetsuppgift, liksom kontinuerlig informationsspridning samt förbättring av rutiner och metoder.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med kompetenta medarbetare och en högspecialiserad verksamhet där du förväntas att aktivt påverka och forma framtiden, samtidigt som du får möjlighet att utbilda och utveckla dig själv. Du kommer att vara placerad vid Sus i Lund och Malmö, men kommer också att vara verksam inom andra delar av Region Skåne.

Kvalifikationer

Vi söker nu dig som har god kommunikationsförmåga, både i tal och i skrift, samt förmåga att planera, delegera och följa upp. Din roll är att coacha och utveckla dina medarbetare, samt organisera verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Du är resultat- och målinriktad och arbetar långsiktigt samt har god förmåga att hantera och lösa konflikter när så krävs. I din roll vågar du ta ställning och beslut i viktiga frågor och agerar utifrån ett arbetsgivarperspektiv. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att kunna prioritera och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv samt arbeta aktivt för gott samarbete med samtliga medarbetare.

För att vara behörig för tjänsten krävs det att du har en avslutad utbildning på universitet/högskola som legitimerad sjukhusfysiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Vi ser det som önskvärt att du har B-körkort då resor i tjänsten förekommer.

Det är meriterande med mångårig erfarenhet av strålsäkerhetsarbete och relaterat forskningsarbete. Genomförd forskarutbildning ses som önskvärt. Även tidigare godkännande som strålskyddsexpert är meriterande, men inte ett krav. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av hälso- och sjukvårdens IT-system.

Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.