Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Sjuksköterska till Medicinavdelning 4 i Malmö

Gör skillnad. Varje dag.

Medicinavdelning 4 välkomnar en ny kollega som vill arbeta tillsammans med oss i nybyggda lokaler med utsikt över Pildammsparken i Malmö. Avdelningen har tillsammans skapat ett tillåtande och välkomnande arbetsklimat i positiv anda. Här får du engagerade kollegor som välkomnar frågor och som gärna delar med sig av både kunskap och erfarenheter.

Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Teamarbetet mellan undersköterska och sjuksköterska i det dagliga omvårdnadsarbetet är grunden i verksamhetens vardagliga arbete, men det är det täta samarbetet med samtliga yrkesprofessioner som är avgörande för patienten.

På avdelningen arbetar fyra erfarna teamhandledare. De leder teamet i det dagliga arbetet utifrån enhetliga handlingsstrategier i den patientnära vården och utvecklar medarbetarna till skickliga kliniker. Avdelningens kliniska specialistsjuksköterska arbetar tillsammans med personalen som en resurs i komplexa omvårdnadssituationer och utvecklar vården. Specialistsjuksköterskan utgör ett stöd och underlättar för nya medarbetare.

Internmedicinsk slutenvård i Malmö bedrivs inom verksamhetsområde (VO) Akutsjukvård och VO Internmedicin som en verksamhet gemensamt med SUS Lund. Malmö har 83 vårdplatser på tre vårdavdelningar (avdelning 2, 3 och 4) där verksamhetens tyngdpunkt är internmedicin.

Arbetsuppgifter

Omvårdnaden utformas individuellt och präglas av kontinuitet, delaktighet och professionellt bemötande av patienter och anhöriga. Vår strävan är att öka patienternas delaktighet samt öka deras kunskaper om sin sjukdom och behandling. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet, där du med din kompetens har stor möjlighet att göra skillnad för patienten.

Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering och tydliga rutiner. Vi har ett starkt teamarbete med gemensamma beslut där du får utrymme att vara med och bygga upp en kultur kring personcentrerad vård. För oss är det viktigt att Region Skånes värdegrund genomsyrar vården och vårt arbetsklimat.

Patienterna kommer främst från akutmottagningen och medicinens akutvårdsavdelning, men även direkt från hemmet för vidare utredning och behandling. Vanligast förekommande på avdelningen är äldre multisjuka patienter med diagnoser såsom hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), infektioner och diabetes. Avdelningen är inriktad mot dyspné.

Hos oss kan du växa och utvecklas! Avdelningen arbetar med att kontinuerligt höja medarbetarnas kompetens. För dig som sjuksköterska ges möjlighet att läsa hjärtsviktsutbildning på avancerad nivå. Vi har även lång erfarenhet av att jobba med studenthandledning och möjlighet till handledarutbildning finns.

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyfärdiga sjuksköterskor finns ett Kliniskt Basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig, erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden även ett antal sökbara utbildningsanställningar då/där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.

Kvalifikationer

Vi välkomnar såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor som är engagerade och vill bidra med ett framtidsorienterat arbetssätt! Vi värdesätter att du har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot både patienter och kollegor. För ett givande samarbete ser vi även att du har ett flexibelt förhållningssätt, god prioriteringsförmåga och att du kan fatta självständiga beslut.

Vi söker dig som är/har:

- Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
- Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.
- Handledarutbildning och tidigare erfarenhet av handledning av studenter är meriterande.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, skicka in din ansökan redan idag!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.