Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Enhetschef läkare till Akutmottagningen i Helsingborg

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde akutsjukvård driver akutmottagningen och bemannar akutvårdsplatser (CDU, clinical decision unit) vid Helsingborgs lasarett. Akutmottagningen är en av de största i regionen med cirka 75000 besök per år. Läkargruppen består idag av 12 specialistläkare där de flesta har en specialistkompetens inom akutsjukvård och drygt 30 ST-läkare inom akutsjukvård. Varje år börjar fem nya ST-läkare hos oss. Region Skåne har en tydlig satsning på akutläkarutbildning med regional samverkan mellan de dygnet-runt- öppna akutmottagningarna.

Vårt kliniska uppdrag inom akutläkargruppen expanderar vilket återspeglas i bemanning av såväl antal specialistläkare som i vår utbildningsgrupp av ST-läkare. Nu behöver vi utöka vår enhetschefsgrupp med ytterligare en person.

Varje vecka kan du följa en av våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/. Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för läkarpersonal, verksamhet och ekonomi vilket kräver förmåga att skapa en helhetsbild över verksamheten samt dess behov. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Som stöd i ditt arbete har du övriga enhetschefer, ekonom och HR-specialist. I den här tjänsten har du ett medicinskt ledningsansvarig inom enheten och du utövar ett aktivt ledarskap i kombination med klinisk tjänstgöring.

I chefsuppdraget ingår att aktivt arbeta för att bibehålla god arbetsmiljö som innehåller arbetsglädje, samarbete och respekt för varandra. Eftersom att specialiteten akutsjukvård är i en utpräglad utvecklingsfas ligger stort fokus i ditt uppdrag på verksamhetsutveckling. Utvecklingsarbetet drivs genom representation av medarbetare i olika arbetsgrupper och/eller via fördelade ansvarsområden. ST-läkares obligatoriska kvalitets- och forskningsarbeten ska bidra till verksamhetsområdets förbättringsprocess. Klinisk forskning är strategiskt viktigt och därför värdesätts en tät dialog mellan verksamhetsområdets forskningsansvariga och ledningsråd.

Kvalifikationer

Vi letar efter dig som är specialistläkare inom akutsjukvård eller närliggande specialitet. Du har språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Har du tidigare chefs- och/eller ledarerfarenhet kan detta bedömas som meriterande. Vidare är det en fördel om du har genomgått någon form av chefs- eller ledarskapsutbildning.

Det här är en tjänst för dig som har förmåga att leda, driva och utveckla verksamhet och medarbetare framåt. Du har god förmåga att planera, delegera och följa upp verksamhetens arbete. Därutöver är du resultat- och målinriktad och arbetar med ett långsiktigt perspektiv. Du sprider engagemang och entusiasm samt arbetar aktivt med våra värderingar. Därutöver är det av stor vikt att du har förmåga att uttrycka dig på ett tydligt, engagerande och informativt sätt i både tal och skrift. Genom att visa personlig omtanke har du lätt för att skapa delaktighet, goda relationer och kan bygga samarbete både inom och utanför verksamheten.

Du som ledare agerar som ett föredöme och visar mod genom att utmana invanda mönster, se till helheten och agera långsiktigt. Du ser det positiva i förändringsprocesser och vågar ta ställning i viktiga frågor, tar tag i eventuella problem och konflikter samt arbetar du aktivt för att lösa dessa situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Skånes sjukhus nordväst är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar med cirka 3 700 medarbetare främst på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm, men även i Landskrona och Trelleborg. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. På Helsingborgs lasarett bedriver vi akutverksamhet dygnet runt. Här genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns både förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna är representerade. I Ängelholm bedriver vi närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård. Här genomförs planerade operationer, bland annat inom ortopedi. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.