Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut

Specialistläkare (LUS) till barnanestesi/BIVA i Lund

Gör skillnad. Varje dag.

Sektion barnanestesi och barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) i Lund bedriver högspecialiserad vård för barn från Södra sjukvårdsregionen samt högspecialiserad vård av hjärtsjuka barn och barnkirurgiska barn. På barnoperationsavdelningen, med sex operationssalar, bedrivs barnkirurgi, barnhjärtkirurgi samt operationer inom ortopedi, käkkirurgi, neurokirurgi med mera.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi en specialistläkare till barnanestesi i Lund.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta anestesi och intensivvård till barn i alla åldrar. Du arbetar även med akuta bedömningar och omhändertagande av svårt sjuka patienter. Därtill deltar du även i handledning av ST-läkare och i utvecklingen av enheten. Tjänstgöringen är i huvudsak förlagd till Lund och jourtjänstgöring ingår.

Kvalifikationer

Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt:

- Specialistkompetens inom anestesi och intensivvård
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Erfarenhet av barnanestesi och barnintensivvård är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid din samarbets- och initiativförmåga samt förmåga att bidra till förbättringsarbetet på enheten.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: Contact

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.