Sista ansökningsdatum 2019-11-17 Sök jobbet

Sjuksköterska med kvalitetsuppdrag, VO Rättspsykiatri, dagtid, Trelleborg

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde Rättspsykiatri ingår som en del av Psykiatri Skåne och består av rättspsykiatriska enheter i Malmö, Helsingborg och Hässleholm. Vi har idag cirka 300 medarbetare.

Rättspsykiatrin vårdar samhällets mest funktionshindrade människor, de med ett multihandikapp psykisk sjukdom, hjärnskada, allvarlig personlighetsstörning, missbruk, förståndshandikapp med sekundära komplikationer såsom bristande formell utbildning, kriminalitet, social isolering och utstötthet. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera/rehabilitera personer som lider av en allvarlig psykisk störning till ett drogfritt vardagsliv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.

Avdelning 1 är en intagningsavdelning belägen på RPC i Trelleborg och har nio vårdplatser. Vi har vårdplatser som i första hand är avsedda för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Patienterna kan i vissa fall vara hos oss under långa perioder vilket ger oss unika möjligheter att följa dem under behandlings- och rehabiliteringsprocessen.
Tillsammans med andra professioner planeras och utförs omvårdnaden efter patientens individuella behov. Arbetet är mycket utåtriktat och samverkan med kommunerna är en väsentlig del av arbetet. Vi arbetar även för att alla patienter inom heldygnsvården ska vara vårt gemensamma ansvar och att det ska vara en självklarhet att vi hjälps åt avdelningarna emellan då behov finns.

Arbetsuppgifter

Välkommen till oss på avdelning 1 inom Rättspsykiatrin i Trelleborg!

Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska med kvalitetsuppdrag erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykiatrisk vård. Syftet med detta uppdrag är att man ska säkerställa kvalitet och patientsäkerheten på enheten parallellt med sitt ordinarie arbete som klinisk sjuksköterska. Man ska stödja enhetschefen i arbetet med kvalitetsutvecklingen. Initiera, leda och stödja förbättringsarbete, följa upp enhetens resultat, introducera nya medarbetar i vårdprocessen och behjälplig med att förmedla nya och förändrade rutiner och instruktioner till övrig personal på enheten.

Vårdarbetet utgår alltid från patientens individuella behov och dokumentation sker enligt datorstöd i Melior. Grundläggande för vårt arbetssätt är teamsamverkan, där våra olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra. Vår verksamhet präglas av mångfald och hög kompetens.

Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete som innefattar en individuellt anpassad introduktion med bredvid-gång efter personligt behov. Vi vill erbjuda dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheterna och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper som motsvarar svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom psykiatri och erfarenhet av psykiatrisk vård är även det meriterande.

Då verksamheten ständigt arbetar med utveckling av rutiner mm är det en förutsättning att du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete. För att du ska trivas hos tror vi att du som person är trygg, stabil och har självinsikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag från misstanke- och belastningsregister kommer göras innan eventuell anställning.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Förvaltning Psykiatri och habilitering består av den offentligt drivna psykiatrin och av habiliteringen i Skåne. I uppdraget ingår bland annat, vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Förvaltningen har cirka 4000 medarbetare och verksamhet i hela Skåne. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sök jobbet