Gå till sidans innehåll

Utvecklare Bibliotek till Region Skånes kulturförvaltning

Om tjänsten

Ansökningsdatum för denna tjänst har gått ut: Urval pågår

Kommun: Malmö

Omfattning: Heltid

Antal sökande: 53

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Tillträde: Tillträde: 2023-10-15 eller enligt överenskommelse

Referensnummer: C148732

Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta proaktivt och innovativt med att stärka bibliotekens arbete utifrån samtidens möjligheter och utmaningar, som en bärande del i en positiv samhällsutveckling? Har du erfarenhet av processinriktat och kollaborativt inriktat demokrati- och delaktighetsarbete på bibliotek? Då är du kanske den vi söker!

I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt. Tillsammans med Skånes kommuner, ett vitalt professionellt kulturliv med fria aktörer och kulturinstitutioner samt ett starkt föreningsliv har Region Skåne under lång tid bedrivit ett strategiskt kulturpolitiskt utvecklingsarbete som gör Skåne till en stark kulturregion i nationellt perspektiv. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden, inom ramen kultursamverkansmodellen och har cirka 35 personer anställda.

Tjänsten är placerad på enheten kultur och samhälle, en av tre enheter på Region Skånes kulturförvaltning. Enheten består i nuläget av 15 personer som tillsammans arbetar inom ett brett uppdrag med inriktning på film och rörlig bild, litteratur och serier, kulturarv och muséer, barn och unga, nationella minoriteter, digital utveckling, kultur och hälsa och folkbildning. Inom enheten finns ett team av biblioteksutvecklare som svarar för den regionala biblioteksverksamheten. Enheten arbetar processinriktat i nära samspel med andra konst- och kulturområden på förvaltningen inom ramen för Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och i samarbete med många externa aktörer i regionen och nationellt.

Kulturförvaltningens uppdrag inom regional biblioteksverksamhet är enligt bibliotekslagen att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken som är verksamma i länet. Den regionala biblioteksverksamheten stödjer folkbibliotekens utveckling genom att exempelvis fördela utvecklingsbidrag, initiera och samordna kompetensutveckling samt erbjuda arenor och processer för kunskapsutbyte. Gemensamt lärande, metodutveckling och stöd i strategisk verksamhetsutveckling är ledord i den biblioteksutveckling som verksamheten bedriver för och i nära samarbete med folkbiblioteken. Region Skåne har en regional biblioteksplan för 2022-2025 med fokus på bland annat hållbarhet, hälsofrämjande och delaktighet i samverkan mellan olika bibliotekstyper i Skåne; att arbeta inom ramen för folkbibliotekens demokratiuppdrag; att stärka folkbibliotekens roll och rum i samhället, såsom social infrastruktur och med metoder för att nå prioriterade målgrupper i lokalsamhället.

Arbetsuppgifter

Du förväntas kunna identifiera och analysera övergripande behov och utmaningar för biblioteken och utifrån denna kunskap arbeta proaktivt, ta initiativ till samarbeten och inta en främjande och stödjande roll i relation till folkbiblioteken. Du är samtidigt lyhörd och i dialog med enskilda bibliotek om konkreta behov. Du ingår i olika nätverk och har utbyte med andra regioner samt nationella biblioteksaktörer. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i ett kreativt och erfaret team.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ge råd kring och handlägga ansökningar om utvecklingsmedel, anordna små och stora arrangemang, möten, presentationer och workshops, samt initiera och samordna utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser. I tjänsten ingår kommunikationsarbete i vilket du löpande synliggör de skånska folkbibliotekens utveckling genom nyhetsbrev och uppdaterar kalendariumoch webb. Du får möjligheter till strategiskt arbete och att driva och leda projekt och processer i samverkan bland annat har tjänsten särskilt fokus på frågor inom strategisk mediesamverkan, och samverkan med fokus på kultur och hälsa.

Arbetsplatsen är förlagd till Malmö, men tjänsten innebär resor inom Skåne och utanför. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Kvalifikationer

Du som söker har en akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten. Vidare har du erfarenhet från bibliotekssektorn. För tjänsten är det en fördel om du erfarenhet av kommunikations- och utvecklingsarbete, det vill säga erfarenhet av verksamhetsutveckling och kompetensutveckling på bibliotek. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift, är en förutsättning för tjänsten.

Vi söker dig som är kommunikativ och lyhörd samt är van vid att arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Du har ett konsultativt arbetssätt och förhållningssätt gentemot externa intressenter och van vid ett periodvis högt tempo, att ha handlingsutrymme och trivs med att arbeta i flera parallella utvecklingsuppdrag och processer. Du är analytiskt lagd, reflekterande och arbetar systematiskt.

Arbetsuppgifterna förutsätter vidare att du är flexibel, lösningsorienterad, prestigelös och har god helhetssyn. Du har förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv organisera och planera ditt arbete genom att både se till det övergripande syftet och detaljerna som behöver ordnas, från konkret utförande till uppföljning.

Tjänsten är ett föräldravikariat med sista anställningsdatum 2024-07-31.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktperson

Fackliga företrädare

Publicerad: 6 september 2023