Inkontinensportalen

I katalogen Produktfakta Inkontinens presenteras det för Skåne upphandlade sortimentet av förskrivningbara inkontinenshjälpmedel med produktbeskrivning.

Du får löpande information om de förändringar som sker under avtalsperioden, till exempel leveransproblem, pris- och förpackningsändringar och sortimentsförändringar.. Titta in i portalen regelbundet så håller du dig uppdaterad!

Viktig information till förskrivare av inkontinenshjälpmedel

 

Nyheter

Attends Soft 2 och 3 - nya förpackningar och nummer

2014-01-09
Ändringarna gäller från februari 2014. Läs mer i brev från Attends

Benämning Tidigare
best nr
Nytt
best nr
Tidigare
antal/fp
Nytt
antal/fp
Attends Soft 2 Normal 204870 207246 168 96
Attends Soft 3 Extra 204887 207260 96 80


Kateterslem åter på avtal

2014-01-09
Katetergel (Hydro Touch) finns nu på avtal och förskrivs i Kleo. Befintliga förskrivningar på Kateterslem ersätts automatiskt med Hydro Touch.


Produktändring - Euro Micro for Men ersätts av Abri-Man Slipguard

2013-11-01
Långt inkontinensskydd Euro Micro for Men (art.nr 10604281) finns inte längre på avtal och går därför inte att beställa i Kleo. Ny produkt på avtal är istället Abri-Man Slipguard (art.nr 207203). Eftersom dessa produkters förpackningar är olika stora måste förskrivningarna i Kleo göras om.


Kateterslem har utgått

2013-10-23
Kateterslem (art.nr 264622) finns inte längre på avtal och går därför inte att beställa i Kleo.


Produktändring - Conveen urinpåsar

2013-10-23
Coloplast ändrar mönster på Conveen urinuppsamlingspåsar. De nya påsarna får små grå prickar på den genomsynliga sidan. Övrigt är oförändrat.

Till bild


Informationsmaterial

Till Produktfakta Inkontinens
Rev 2013-04
 (Revideras ett par ggr per år)
 
Skriv ut katalogen - använd Manual för utskrift av katalog. Du kan begränsa din utskrift till de sidor som är mest aktuella för dig.
  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Gunilla Berglund
  • Kontakta Region Skåne

    • Koncerninköp, 291 89 Kristianstad (Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö)
    • Telefon vx: +46 40 675 30 00
    • Om cookies