En hand som tar blodprov på en mindre hand.

Hälso- och vårdval

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken vårdgivare du vill gå till.

Hälso- och vårdval Skåne ger dig möjlighet att välja en vårdgivare som passar dina behov. Det kan exempelvis vara en mottagning som ligger nära ditt hem, en som har bra öppettider eller en som någon du känner har rekommenderat.

Du kan välja mellan vårdenheter som är privata eller drivs av Region Skåne. Du kan aldrig bli nekad ditt val.

På 1177.se kan du jämföra olika vårdcentraler med varandra.

Välj vårdgivare och mottagning

Du kan välja (länkar till 1177.se):

Blanketter för hälsoval

Blanketter och mer information om hur du väljer finns på 1177.se. Val av vårdcentral och BVC kan du även göra genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Alla vårdgivare som ingår i hälso- och vårdval Skåne måste uppfylla särskilda krav som Region Skåne ställer. Det garanterar att du får vård av hög kvalitet oavsett vad du väljer. 

Region Skåne följer regelbundet upp hur vårdgivarna sköter sig. Detta sker genom särskilda granskningar där Region Skåne till exempel kontrollerar att vårdgivarna följer våra vårdriktlinjer, och att patienterna får den vård de har rätt till. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!