Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Helsingborg. (Filmen saknar ljud.)

Helsingborgs sjukhusområde

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

Detta händer på sjukhusområdet

Nya och renoverade lokaler

Den befintliga huvudbyggnaden renoveras för att få ljusa lokaler, vårdavdelning med generella vårdrum, enkelrum så långt det är möjligt åt inlagda patienter, ny operationsavdelning, renoverad röntgenavdelning och en toppmodern neonatalavdelning med möjlighet att vårda mamma och barn tillsammans.

Vi skapar också utrymme för en samlad vuxenpsykiatrisk verksamhet.

Ny vårdbyggnad

Vi uppför en helt ny vårdbyggnad för psykiatri, somatiska avdelningar, nytt produktionskök och utbildningslokaler. En ny byggnad medför att lokaler blir tillgängliga i huvudbyggnaden vilket gör det möjligt att bygga om för att kunna möta framtida behov. Byggnaden är även skapad med höga miljökrav och ska förenas med angränsande grönområden.

Huvudstråk och grönområden

Ombyggnationen kommer att innefatta ett tydligare huvudstråk på området, ett sammanhängande parkområde, tillgängliga gröna tak och utemiljö med ytor för rekreation och avkoppling. Förutsättningar för allmänna kommunikationsmedel, gång och cykel kommer även att förstärkas.

Det nya sjukhuset ska vara flexibelt och verksamheten ska ha möjlighet att växa över tid.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter