Veckorapport

Graferna nedan visar hur många i Skåne som fått sin första, andra respektive tredje dos av de nu befintliga vaccinerna, per vecka, totalt och uppdelat på åldersgrupp.

Registrering av data sker löpande vilket gör att viss fördröjning av uppgifter kan uppstå efter vaccination faktiskt har genomförts. Därför kan uppgifterna ändras i efterhand och den senaste veckans uppgifter är alltid preliminär. Alla uppgifter gäller för senaste hela vecka. Alla veckouppgifter uppdateras på torsdagar.

Observera: Andel av befolkningen 18 år och äldre är från och med den 1 februari 2022 beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-11-01 i nämnaren (födda 2003 och tidigare). Tidigare har SCB:s statistik från 2020-12-31 använts. Personer som har avlidit till och med den 1 november 2021 har tagits bort från statistiken. I samband med dessa ändringar har vaccinationstäckning för 3 doser bland personer i de äldsta åldersgrupperna blivit högre jämfört med statistiken som redovisats tidigare.

Kommunrapport

Kartorna visar hur stor andel av befolkningen över 12 år per kommun som vaccinerats med en första dos, respektive är färdigvaccinerade. 

Kartorna uppdateras varje torsdag eftermiddag.

Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 12 år per kommun

Källa: Folkhälsomyndigheten. Snittet för Skåne: 838
Uppdaterad: 2022-03-24
900-950
850-900
800-849
750-799
700-749
Uppdaterad: 2022-03-24
900-950
850-900
800-849
750-799
700-749

Vaccinerade med en andra dos per 1 000 invånare över 12 år per kommun

Källa: Folkhälsomyndigheten. Snittet för Skåne: 818
Uppdaterad: 2022-03-24
900-950
850-899
800-849
750-799
700-749
Uppdaterad: 2022-03-24
900-950
850-899
800-849
750-799
700-749