Dagsrapport

Tabellen visar det totala antal rapporterade individer som vaccinerats med en första dos, respektive som är färdigvaccinerade i Skåne.

Antal vaccinerade med en första dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Veckorapport

Graferna nedan visar hur många i Skåne som fått sin första respektive andra dos av de nu befintliga vaccinerna, per vecka, totalt och uppdelat på åldersgrupp.

Registrering av data sker löpande vilket gör att viss fördröjning av uppgifter kan uppstå efter vaccination faktiskt har genomförts. Därför kan uppgifterna ändras i efterhand och den senaste veckans uppgifter är alltid preliminär. Alla uppgifter gäller för senaste hela vecka.

Statistiken uppdateras varje tisdag. 

Kommunrapport

Kartorna visar hur stor andel av befolkningen över 18 år per kommun som vaccinerats med en första dos, respektive är färdigvaccinerade. 

Från och med vecka 20 uppdateras kommunsiffrorna på torsdagar.

Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 18 år per kommun

Källa: Folkhälsomyndigheten. Snittet för Skåne: 469
Uppdaterad: 2021-06-17
 
560-610
510-560
460-510
410-460
360-410

Fullvaccinerade per 1 000 invånare över 18 år per kommun

Källa: Folkhälsomyndigheten. Snittet för Skåne: 267
Uppdaterad: 2021-06-17
 
340-380
300-340
260-300
220-260
180-220

Vaccinationsgrad

Vaccinationsgrad visar hur många som valt att vaccinera sig i en viss åldersgrupp eller i ett visst område. Vaccinationsgraden visar sig först när alla som fått erbjudande att vaccinera sig faktiskt har vaccinerat sig. Därför är det inte meningsfullt att visa vaccinationsgraden för samtliga grupper förrän efter vaccinationsperioden.

Vaccinationsgrad per 1 000 invånare över 60 år (dos 1)

Källa: Folkhälsomyndigheten. Snitt för Skåne: 882
Uppdaterad: 2021-06-17
 
925-950
900-925
875-900
850-875
825-850