Dagsrapport

Tabellen visar det totala antal rapporterade individer som vaccinerats med en första dos, respektive som är färdigvaccinerade i Skåne.

Antal vaccinerade med en första dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Veckorapport

Graferna nedan visar hur många i Skåne som fått sin första respektive andra dos av de nu befintliga vaccinerna, per vecka, totalt och uppdelat på åldersgrupp.

Registrering av data sker löpande vilket gör att viss fördröjning av uppgifter kan uppstå efter vaccination faktiskt har genomförts. Därför kan uppgifterna ändras i efterhand och den senaste veckans uppgifter är alltid preliminär. Alla uppgifter gäller för senaste hela vecka.

Statistiken uppdateras varje tisdag. 

Kommunrapport

Kartorna visar hur stor andel av befolkningen över 18 år per kommun som vaccinerats med en första dos, respektive är färdigvaccinerade. 

Att andelen vaccinerade kan variera beror på flera olika faktorer. Eftersom de äldsta prioriteras har kommuner med en stor andel äldre också en större andel vaccinerade än kommuner med yngre befolkning. Den kommun med störst andel över 70 år bland den totala befolkningen över 18 år är Simrishamn, där 31 % är över 70 år. Den kommun med lägst andel över 70 år bland den totala befolkningen över 18 år är Malmö, där 14 % är över 70 år. Snittet för Skåne är 19 %.

Även vaccinationsviljan kan ge stora utslag så här i början av vaccineringen.

Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 18 år per kommun

Källa: Region Skåne. Snittet för Skåne: 340
Uppdaterad: 2021-05-11
 
460-510
410-460
360-410
310-360
260-310

Fullvaccinerade per 1 000 invånare över 18 år per kommun

Källa: Region Skåne. Snittet för Skåne: 104
Uppdaterad: 2021-05-11
 
140-155
125-140
110-125
95-110
80-95