Dagsrapport

Dagsrapporten uppdateras tisdagar och torsdagar.

Tabellen visar det totala antal rapporterade individer som vaccinerats med en första dos, respektive som är färdigvaccinerade i Skåne.

Antal vaccinerade med en första dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått en dos och de som har fått två doser.

Veckorapport

Graferna nedan visar hur många i Skåne som fått sin första, andra respektive tredje dos av de nu befintliga vaccinerna, per vecka, totalt och uppdelat på åldersgrupp.

Registrering av data sker löpande vilket gör att viss fördröjning av uppgifter kan uppstå efter vaccination faktiskt har genomförts. Därför kan uppgifterna ändras i efterhand och den senaste veckans uppgifter är alltid preliminär. Alla uppgifter gäller för senaste hela vecka. Alla veckouppgifter uppdateras på torsdagar.

Kommunrapport

Kartorna visar hur stor andel av befolkningen över 12 år per kommun som vaccinerats med en första dos, respektive är färdigvaccinerade. 

Kartorna uppdateras varje torsdag eftermiddag.

Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 12 år per kommun

Källa: Folkhälsomyndigheten. Snittet för Skåne: 834
Uppdaterad: 2022-01-20
900-950
850-900
800-849
750-799
700-749
Uppdaterad: 2022-01-20
900-950
850-900
800-849
750-799
700-749

Vaccinerade med en andra dos per 1 000 invånare över 12 år per kommun

Källa: Folkhälsomyndigheten. Snittet för Skåne: 804
Uppdaterad: 2022-01-20
900-950
850-899
800-849
750-799
700-749
Uppdaterad: 2022-01-20
900-950
850-899
800-849
750-799
700-749

Vaccineffekt inom slutenvården

Vaccinen mot covid-19 ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom. Här visas en graf över andelen invånare i olika åldersgrupper som lagts in på sjukhus med covid-19 de fem senaste veckorna, uppdelat i vaccinerade eller ovaccinerade.

Grafen nedan visar hur många patienter per åldersgrupp som är vaccinerade respektive ovaccinerade i förhållande till antalet invånare i samma åldersgrupper som är vaccinerade respektive ovaccinerade. Andelen räknad per 100 000 invånare. 

Grafen räknas ut genom att man tar antalet nyinskrivna patienter de fem senaste veckorna, uppdelat i tre olika åldersgrupper samt vaccinerade respektive inte vaccinerade med minst två doser, och delar dessa med antalet invånare i samma åldersgrupp och vaccinationsstatus (se grafen "Vaccinerade och ännu ej vaccinerade per åldersgrupp i Skåne" ovan). 

Genom att räkna på detta vis kan man se den relativa risken att skrivas in på sjukhus för vaccinerade jämfört med ovaccinerade.

Socialstyrelsen publicerar motsvarande graf för hela Sverige (Vaccination och ålder - covid-19-patienter i relation till befolkningen).