Sekvensering av SARS-CoV-2

Sekvensering av virusprover

Sedan vecka 2 år 2021 sekvenseras ett antal av Region Skånes positiva prover som tas för pågående infektion av covid-19. Sekvensering innebär att man i ett laboratorium analyserar varje virusprovs genetiska sammansättning. Syftet med sekvenseringen är att upptäcka och följa uppkomsten nya varianter som kan vara mer smittsamma eller mer motståndskraftiga mot vaccin.

Det finns en stor mängd olika varianter av det virus som orsakar covid-19, SARS-CoV-2. De flesta varianter gör ingen skillnad för smittspridning eller sjukdom, men några varianter verkar leda till större smittspridning.

Grafen nedan följer förekomsten av den vid årsskiftet vanligaste varianten (B.1.177), de av WHO utpekade varianterna Alfa (även kallad den brittiska varianten eller B.1.1.7), Beta (även kallad den sydafrikanska varianten eller B.1.351), Delta (även kallad den indiska varianten eller B.1.617.2) samt övriga varianter.

En stor del av de positiva provsvaren i Skåne sekvenseras, men vissa svar kommer med fördröjning. Därför uppdateras grafen löpande.