Sammanfattning av Covid-19-pandemin i Skåne 2020-2022

Från 2 februari 2020 till och med 31 mars 2022 betecknades Covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom i Sverige. Under denna period sammanställdes särskild statistik för att följa pandemins förlopp. Här finns en sammanfattning över denna statistik för Skåne inom ett antal områden från februari 2020 till och med mars 2022.

Provtagning

Region Skåne hade under pandemin ansvaret att testa Skånes invånare för covid-19.

Eftersom provtagningskriterierna (vem som har fått lov att provta sig) ändrats flera gånger under pandemin är just denna variabel inget bra mått för att följa pandemins förlopp. Grafen nedan visar hur många PCR-prover som tagits per vecka, samt antalet negativa respektive positiva provsvar. Från och med vecka 28 år 2020 till och med vecka 5 år 2022 utgjorde egenprovtagning via 1177.se majoriteten av PCR-provtagningarna.

Sekvensering av virusprover

Efter vecka 2 år 2021 sekvenserades ett antal av Region Skånes positiva prover som tas för pågående infektion av covid-19. Sekvensering innebär att man i ett laboratorium analyserar varje virusprovs genetiska sammansättning. Syftet med sekvenseringen är att upptäcka och följa uppkomsten nya varianter som kan vara mer smittsamma eller mer motståndskraftiga mot vaccin.

Det finns en stor mängd olika varianter av det virus som orsakar covid-19, SARS-CoV-2. De flesta varianter gör ingen skillnad för smittspridning eller sjukdom, men några varianter verkar leda till större smittspridning.

Grafen nedan följer förekomsten av de av världshälsoorganisationen WHO utpekade varianterna Alfa (även kallad B.1.1.7), Beta (även kallad B.1.351), Delta (även kallad  B.1.617.2), Omikron (även kallad B.1.1.529) samt övriga varianter, mellan vecka 2 år 2021 till och med vecka 12 år 2022.

Sjukhusvård

Sjukhusvård är ett bra sätt att följa en pandemis förlopp. Det finns olika sätt att mäta sjukhusvården: antingen genom en ögonblicksbild över hur många med covid-19 som är inlagda under en viss tidpunkt, eller över hur många patienter som skrivits in med covid-19.

Måttet inlagda patienter med covid-19 inkluderar samtliga patienter på sjukhus i Skåne som konstaterats ha covid-19, oavsett orsak till inläggningen. Måttet syftar till att ge en bild över aktuell vårdplatssituation på grund av pandemin, då samtliga patienter med covid-19 kräver isolering och adekvat skyddsutrustning för vårdande personal. 

Den andra grafen visar antalet nyinskrivningar av patienter på grund av covid-19 på sjukhus i Skåne. I detta mått räknas endast patienter som lagts in på sjukhus på grund av covid-19. 

Den tredje grafen visar antalet nyinskrivningar av patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelningar i Skåne. 

Vaccinerade

Region Skåne erbjuder vaccin mot covid-19 för alla invånare över 12 år under 2021 och 2022. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Avlidna

Grafen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit per vecka inom 30 dagar efter virusprovtagningen. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

Avlidna per månad i Skåne

Grafen visar det totala antalet invånare i Skåne som avlidit varje månad oavsett dödsorsak. Den mörkblåa linjen visar antalet avlidna oavsett orsak år 2020-2022, den orange linjen visar genomsnittligt antal avlidna åren 2015-2019. Den mörkgröna linjen visar antalet personer som genom virusprovtagning konstaterats ha covid-19 och som har avlidit under 2020-2022. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på SARS-CoV-2, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som publicerar antalet avlidna per månad.