Om statistiken

Region Skåne rapporterar varje vecka antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Uppgifterna uppdateras tisdagar eller torsdagar. Excelfilerna till respektive graf och tabell ovan kan hämtas här:

Konstaterade sjukdomsfall

Provtagning och sekvensering

Vårdade på sjukhus

Avlidna

Vaccinationer och vaccinerade