Om statistiken

Region Skåne rapporterar dagligen antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade fall från utbrottets början. En annan del är en ögonblicksbild som återger ett nuläge. Det kan finnas en eftersläpning i inrapporteringen.

Region Skåne ger en ögonblicksbild av läget och redovisar dygnssiffror där brytpunkten för statistiken är cirka klockan 09.00.

Excelfilerna till respektive graf och tabell ovan kan hämtas här:

Uppdateras varje dag

Uppdateras måndagar och onsdagar

Uppdateras varje vecka

Konstaterade sjukdomsfall

Provtagning

Vårdade på sjukhus

Avlidna

Uppdateras varje månad

Vaccinationer och vaccinerade