Kommunrapport

Här presenteras det aktuella covid-19-läget i Skånes 33 kommuner varje vecka. Normalt uppdateras uppgifterna varje tisdag.

Personer med konstaterad covid-19 per kommun

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna.

Källa för antalet nya fall per kommun är Smittskydd Skåne.

Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan

Källa: Region Skåne. Snitt för Skåne vecka 2: 1605 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.
Vecka 2, år 2022
Uppdaterad 2022-01-18
1800-2300
1500-1800
1200-1500
900-1200
1-900
Vecka 2, år 2022
Uppdaterad 2022-01-18
1800-2300
1500-1800
1200-1500
900-1200
1-900

Totalt antal konstaterade personer med covid-19 per kommun i Skåne

De tre första spalterna visar antalet nya fall per kommun de senaste tre veckorna. Den fjärde spalten visar det totala antalet fall per kommun sedan den 2 mars 2020, då det första sjukdomsfallet konstaterades i Skåne.

Konstaterade personer med covid-19 per kommun
Källa: Smittskydd Skåne