Kommunrapport

Här presenteras det aktuella covid-19-läget i Skånes 33 kommuner varje vecka. Uppgifterna uppdateras normalt sett varje tisdag förmiddag.

Personer med konstaterad covid-19 per kommun

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna.

Källa för antalet nya fall per kommun är Smittskydd Skåne.

Från och med den 2 mars 2021 räknas incidensen ut i förhållande till antalet invånare per kommun den 31 december 2020. 

Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan

Källa: Region Skåne. Snitt för Skåne vecka 40: 25 nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare.
Vecka 40, år 2021
Uppdaterad 2021-10-12
 
150-200
100-150
50-100
1-50
0-1

Totalt antal konstaterade personer med covid-19 per kommun i Skåne

Kommunsiffrorna som redovisas speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan mars 2020 och efter den 3 juli 2020 kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning.

De tre första spalterna visar antalet nya fall per kommun de senaste tre veckorna. Den fjärde spalten visar det totala antalet fall per kommun sedan den 2 mars 2020, då det första sjukdomsfallet konstaterades i Skåne.

Konstaterade personer med covid-19 per kommun
Källa: Folkhälsomyndigheten