Kommunrapport

Här presenteras det aktuella covid-19-läget i Skånes 33 kommuner varje vecka. Uppgifterna uppdateras normalt sett varje tisdag.

Personer med konstaterad covid-19 per kommun

Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna.

Källa för antalet nya fall per kommun är Smittskydd Skåne. Kartan uppdateras på tisdagar, men kan revideras på torsdagar efter kontrollräkning.

Nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan

Källa: Region Skåne
Vecka 39
Uppdaterad 2020-09-29
 
60-100
40-59
20-39
1-19
0-1

Konstaterade personer med covid-19 per kommun i Skåne

Kommunsiffrorna som redovisas speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan mars och efter den 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning.

Eftersom översyn av siffrorna i registret genomförs löpande kan det hända att vissa kommuner har färre fall än föregående vecka.

Konstaterade personer med covid-19 per kommun
Källa: Smittskydd Skåne