Lägesbild gällande smittade och provtagningar för covid-19 i Skåne

Region Skåne ansvarar för provtagning av personer med symtom på covid-19 i Skåne. Sedan i slutet av februari har personer provtagits för det nya coronaviruset, SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2). Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset och covid-19 står för coronavirus disease 2019. Nedan finns grafer och tabeller som ger en lägesbild över situationen just nu.

Daglig statistik på sidan uppdateras löpande varje dag, övriga uppgifter uppdateras varje onsdag. Du kan hålla muspekaren eller fingret över respektive mätpunkt för att få mer information. Tryck på en eller flera rubriker i en graf för att dölja eller visa den mätpunkten. Länkar till de excel-filer som ligger som underlag till graferna och tabellerna finns under sidan "Om statistiken". Region Skåne gör också andra analyser, som rör samhällsekonomiska konsekvenser

Vi har som målsättning att innehållet ska uppdateras senast kl 12 på vardagar. Detta kan undantagsvis förskjutas på grund av sen insamling av data.

Personer med konstaterad covid-19 i Skåne

Grafen visar antalet personer som efter provtagning konstaterats ha covid-19. Grafen är uppdelad i patienter och omsorgsbrukare (ljusgrön) och vård- och omsorgspersonal (mörkgrön).

Mellan vecka 9 och 11 provtogs främst personer som vistats i så kallade riskområden. Från och med vecka 17 provtas även vård- och omsorgspersonal i Skåne. Läs mer: Aktuell status över vilka som provtas för covid-19

Inlagda på sjukhus i Skåne

Staplarna visar hur många patienter med konstaterad covid-19 som är inlagda på något av sjukhusen i Region Skåne per dag, uppdelat i intensivvårdsavdelningar (ljusgrön färg) och isolerat på övriga vårdavdelningar (mörkgrön färg).

Siffrorna visar en ögonblicksbild från mätningstillfället och uppdateras en gång varje dag. Det innebär att siffrorna kan skilja sig från det verkliga läget under ett dygn, då nya patienter tillkommer eller patienter som tidigare vårdats på sjukhus behöver intensivvård.

Siffrorna uppdateras varje vardag och visar läget kl 8:00 under innevarande dag.

Utskrivna från sjukhus i Skåne

Staplarna visar hur många patienter med konstaterad covid-19 som skrivs ut från sjukhus varje vecka.

Siffrorna uppdateras varje onsdag med en veckas fördröjning, eftersom siffrorna behöver sammanställas och analyseras. Viss korrigering av siffrorna kan ske i efterhand.

Avlidna i Skåne

Grafen visar det totala antalet invånare i Skåne som avlidit varje vecka oavsett dödsorsak. Den mörkgröna linjen visar antalet avlidna år 2020, den ljusgröna visar genomsnittligt antal avlidna åren 2015-2019. Den lila linjen visar antalet personer som konstaterats ha covid-19 och som har avlidit under 2020. Det innebär att personerna vid provtagning visat sig bära på det nya coronaviruset, men grafen visar däremot inte om dödsorsaken är covid-19.

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som publicerar antalet avlidna per vecka. SCB publicerar uppdaterade siffror varje vecka, men det är endast två veckor bakåt som uppgifterna är någorlunda tillförlitliga. Därför publiceras siffrorna med en veckas fördröjning, och viss korrigering av siffrorna kan ske i efterhand, särskilt vad gäller den senaste veckans uppgifter.