Lägesbild för covid-19 i Skåne

Lägesbild

Från och med den 1 april 2022 räknas inte covid-19 längre som allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det innebär också att Region Skåne slutar sammanställa statistik kring sjukdomen. De medarbetare som ställt samman statistiken återgår nu till sina ordinarie uppgifter.

Tills vidare kan mycket av den statistik som publicerats på denna sida hittas på antingen Folkhälsomyndighetens eller Socialstyrelsens hemsidor.

Här hittar du en veckosammanställning av den viktigaste pandemi-statistiken i Skåne 2020-2022.

Information om covid-19

Vill du ha mer information om coronaviruset och sjukdomen covid-19, besök 1177.se. Där hittar du även information om vad som gäller i Skåne.

Samlad information om covid-19 (1177.se)

Presskonferenser i samband med covid-19

Vaccinationer

Region Skåne erbjuder vaccin mot covid-19 för alla invånare över 12 år under 2021 och 2022. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19