Frivilliga som anmält att de vill hjälpa till i vården

Förstärkning av covid-vården

Under hösten och vintern 2020-2021 har trycket på Region Skånes vårdplatser varit högt. Därför har Region Skåne vänt sig till personer som kan hjälpa till i vården.

Nedan finns grafer som visar hur många anmälningar om att hjälpa till som kommit till Region Skåne varje vecka, uppdelat i utbildningsnivå, samt hur många av dessa som fördelats på de olika vårdförvaltningarna.

Förstärkning av vaccinationsuppdraget

Sedan vecka 52 ansvarar Region Skåne för vaccinationen av boende på SÄBO och med hemtjänst, samt för vaccinationen för alla födda 1951 eller tidigare.

Även för denna insats har Region Skåne behövt hjälp från frivilliga. Nedan visar några grafer hur anmälningar Region Skåne fått och hur många som fördelats till de olika förvaltningarna.

Underlag