Avslutad eller pausad statistik

På denna sida arkiveras statistikserier som av olika anledningar inte längre uppdateras.

Påvisning av antikroppar

Antikroppstester används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Mörkgröna staplar visar hur många bedömbara prov som utförts i Skåne, ljusgröna visar hur många som påvisat antikroppar.

Mellan vecka 33 och 46 år 2020 erbjöd Region Skåne samtliga invånare i Skåne att testa sig för antikroppar hos ett stort antal privata utförare för en subventionerad avgift. Mellan vecka 47 år 2020 och 9 år 2021 kunde invånarna testa sig för antikroppar på Skånes vårdcentraler för en subventionerad avgift. Därutöver testar Region Skåne både patienter och vårdpersonal för antikroppar av medicinska skäl utan avgift.

Ett antikroppstest görs för att se om en person har bildat antikroppar mot viruset vid genomgången infektion. Det görs genom att man tar ett blodprov. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast efter 14 dagar. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att den som har utvecklat antikroppar sannolikt har ett skydd som varar upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat.

Förstärkning av covid-vården

Under hösten och vintern 2020-2021 har trycket på Region Skånes vårdplatser varit högt. Därför har Region Skåne vänt sig till personer som kan hjälpa till i vården.

Nedan finns grafer som visar hur många anmälningar om att hjälpa till som kommit till Region Skåne varje vecka, uppdelat i utbildningsnivå, samt hur många av dessa som fördelats på de olika vårdförvaltningarna.

Förstärkning av vaccinationsuppdraget

Sedan vecka 52 ansvarar Region Skåne för vaccinationen av boende på SÄBO och med hemtjänst, samt för vaccinationen för alla födda 1951 eller tidigare.

Även för denna insats har Region Skåne behövt hjälp från frivilliga. Nedan visar några grafer hur anmälningar Region Skåne fått och hur många som fördelats till de olika förvaltningarna.

Underlag