Vård i Sverige för utländska medborgare

Om du som utländsk medborgare blir sjuk
när du är på besök i Sverige
har du rätt till akut vård.
Du kan även få ersättning för vård
som du söker i förväg.

Hur mycket det kostar beror på
vilket land du kommer från.
1177.se - Vård av personer från andra länder

Rätt till språktolk

Du har rätt att få information om din hälsa
och om den undersökning,
vård eller behandling som du behöver.

Om du har svårt att förstå och tala svenska
kan du få tolkhjälp.
Det är gratis.
Den mottagning du ska besöka
vill veta det i förväg
så att de hinner kontakta en tolk.
1177.se - Tolktjänst