Ekonomi och uppföljning

Region Skåne får in pengar genom skatten.
De som bor i Skåne betalar
en viss procent av sin inkomst
till Region Skåne genom landstings-skatt.

Den största delen av pengarna
används till sjukvård.

Vad pengarna används till

Region Skåne använder pengarna till sjukvård, kollektivtrafik och kultur
till alla skåningar och besökare.

Region Skånes politiker bestämmer vad pengarna ska användas till.
De gör en budget och en verksamhetsplan.
Där står det hur pengarna ska användas.

När året är slut redovisar Region Skåne
vad de har gjort av pengarna.
I årsredovisningen kan man se
om Region Skåne höll sin budget
och om målen blev uppfyllda.