Frisk och hälsosam miljö

Skånes miljö ska vara frisk och hälsosam.
En frisk natur och miljö är
viktigt för en hållbar tillväxt.
Det gör att många vill bo och arbeta här.

Region Skåne arbetar för att hitta
nya smarta lösningar som minskar
föroreningarna i Skånes natur.

Vi vill att företagen i Skåne
ska satsa på miljö och kvalitet.

Miljövänliga alternativ

Region Skåne stöttar olika projekt
som hjälper Skånes skogs- och lantbrukare
att arbeta hållbart
utan gifter och farliga ämnen.

Skogen i Skåne är viktig
för att olika slags natur
och många olika djur ska finnas kvar.

Runt Skåne finns det hav i tre väderstreck
och det är mycket sjöfart.
Vi stöttar och driver projekt
som gör att sjöfarten och havsmiljön
blir mer hållbar.

Det gör vi själva

Region Skåne har ansvar för vården i Skåne
och våra läkare skriver ut mycket läkemedel
till sina patienter.
Men läkemedel är inte bra för miljön.
Det stör djurens hormoner
och förmåga att få ungar.

Läkemedel

Vi försöker minska våra lager av läkemedel
för att inte behöva slänga så mycket mediciner
som blir gamla.

Vi går igenom hur mycket läkemedel
vissa patientgrupper får
för att de ska använda färre läkemedel.
Vi bidrar även till forskning
om läkemedel i avloppsvatten.

Antibiotika

Om man använder mycket antibiotika
kan bakterier bli resistenta.
Det gör att det blir svårare
att behandla allvarliga infektioner.

När antibiotika kommer ut i naturen
kan det vara farligt för djuren.
Vi försöker minska antibiotika i vården.

Kemikalier

Region Skåne använder flera kemikalier
främst i sjukvården
som är skadliga för miljön.

Vi försöker minska de kemikalier
som är farligast för vår hälsa och miljö.