Om Region Skåne

Region Skånes uppdrag är att arbeta för
hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne.

Region Skåne är den högsta
politiska organisationen i Skåne.

Vi har ansvar för vård och hälsa,
kollektivtrafik, kultur, vägar,
samhällsplanering, utveckling av företag,
miljöfrågor och klimatfrågor i Skåne. 

På uppdrag från medborgarna

Region Skåne arbetar på uppdrag
från dem som bor i Skåne.
Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år
vilka politiska partier
som får makten att besluta
om inriktning och utveckling för Region Skåne. 

Det är också du som bor i Skåne
som är med och betalar
genom skatten till landstinget.