Om Region Skåne

Region Skåne är den högsta
politiska organisationen i Skåne.

Vi har ansvar för vård och hälsa,
kollektivtrafik, kultur, vägar,
samhällsplanering, utveckling av företag,
miljöfrågor och klimatfrågor i Skåne. 

Region Skåne arbetar på uppdrag
från dig som bor i Skåne.
Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år
vilka politiska partier
som får makten att besluta
om utveckling för Region Skåne. 

Det är också du som bor i Skåne
som är med och betalar
genom skatten till regionen.