Betyg

Regionarkivet gör utdrag eller kopior
på gamla skolbetyg.
Regionarkivet har betyg fram till 1998.
Betyg efter 1998 finns
på de kommunala arkiven.

I webbtjänsten Visual Arkiv
kan du se vilka skolor
som Regionarkivet har betyg från.

Kontakta Regionarkivet om du vill
få ut handlingar.
Sök arkivhandlingar

Beställa betygskopior

Om du vill beställa ett betyg från Regionarkivet
är det enklast att du ringer oss.
Det här behöver vi veta:

• förnamn och efternamn, även födelsenamn
• personnummer
• telefonnummer
• skolans namn, utbildningsort
• utbildningens namn/ kursens namn
• det år som utbildningen startade
• det år som utbildningen slutade.

En kopia av ett originalbetyg är gratis.

Om original-betyget inte finns bevarat
måste vi sammanställa ett nytt betyg.
Betyget skrivs under
och fungerar sen som en kopia
av ett original-betyg.

Det kostar 250 kronor.

Tänk på att beställa ditt betyg i god tid
eftersom det kan ta några dagar
att ta fram betyget.