Företag och arbetsmarknad

Starka företag ökar tillväxten och jobben i Skåne.
Vi skapar nätverk för företag och
ger stöd till personer som vill starta företag.

Om flera människor får jobb
sjunker arbetslösheten
och man får större tro på framtiden.

Det blir också fler som betalar skatt
och då blir välfärden
och samhälls-servicen starkare.

Skånes utmaning är
att det är för lite människor som betalar skatt
och det är för många som är arbetslösa,
särskilt bland ungdomar.
Skåne har flest arbetslösa i Sverige. 

Skapa en attraktiv region

Region Skåne ger stöd till företag
på olika sätt.
Skåne ska vara en attraktiv region
där företag ska vilja vara.