Kultur

Kulturen är viktig för Skånes utveckling
och för att Skåne ska kunna bli
Europas mest innovativa region 2020.

Till kulturella verksamheter räknas
arkitektur, form och design,
film och foto, konst, mode, litteratur,
musik, teater, spel och media,
måltid och turism.

Ger jobb

Kulturella verksamheter
är viktigt för Skånes utveckling på flera sätt.
De gör att människor trivs, det ger jobb 
och det kommer in pengar från turism.